Brev til Skovskolen: Dyb bekymring over studieoptag på pause

Skovskolen har meldt ud, at de stopper byggeriet af nye bygninger ved skolen på Djursland og samtidig vil sætte optaget på SLing-uddannelsen på pause. Men det betyder de facto en lukning af den jyske uddannelse, advarer et bekymret skovbrugserhverv.

Foto: Skovskolen

”Trods stor opbakning og intensiv dialog må Københavns Universitet ved Skovskolen stoppe byggeriet af en ny uddannelses- og administrationsbygning ved Skovskolen Djursland, Auning.”

Sådan stod der, da Skovskolen den 6. december meldte nyt ud omkring fremtiden for skolens jyske afdeling.

Siden 2020 har Skovskolen udbudt skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLing) på Djursland, men de seneste år har optaget sviget. Og da SLing-uddannelsen oprindeligt har været det bærende grundlag for den businesscase, der lå til grund for KU’s beslutning om at sætte gang i byggeri på Skovskolen Djursland, bliver det nu stoppet, lyder det fra skolen. Samtidig indstilles det, at udbuddet af Sling-uddannelsen på Skovskolen Djursland sættes på pause (læs mere om baggrunden for beslutningen her).

Det har dog ført til dybe bekymringer hos et samlet skobrugserhverv, lyder det i et brev, som Dansk Skovforening sammen med Skovdyrkerne, HedeDanmark og formanden for Skovskolens Skovekspertudvalg har sendt til skolens ledelse.

”Pauses optaget af studerende med studiestart september 2024, vil det de facto betyde at uddannelsestilbuddet i Auning nedlægges,” står der i brevet.

Og det hænger ikke sammen med, at der er brug for SLing’erne derude, lyder det:

”Regeringsgrundlaget indeholder en målsætning om at rejse yderligere 250.000 ha. skov i Danmark. Denne målsætning er et væsentligt bidrag til at indfri Danmarks forpligtelser på klimaområdet, ligesom det vil bidrage i forhold til udfordringer med at sikre rent drikkevand og mindre udledning af kvælstof fra landbruget. Kvalificerede og veluddannede skov- og landskabsingeniører en helt afgørende forudsætning for at indfri dette.”

Uden foregående dialog

Det undrer afsenderne, at Skovskolens beslutning meldes ud uden forudgående dialog med erhvervet, der i processen med oprettelsen af SLing-uddannelsen i Jylland ellers havde tæt dialog med skolen.

Og også timingen vækker undren: Beslutningen kommer, inden det første hold studerende er færdiguddannet – det sker først om et halvt år – og dermed også inden det er muligt at evaluere det jyske uddannelsestilbud:

”Vi har mødt de studerende på ekskursioner, til faglige arrangementer, deltaget i deres undervisning og haft dem i praktik i vores virksomheder: Vi oplever et højt skovbrugsfagligt- og driftsteknisk niveau. Det er færdigheder, som vi har efterspurgt og søgt styrket i mere end et årti,” står der i brevet.

Her stilles der også spørgsmålstegn ved, hvordan beslutningen hænger sammen med det politiske fokus på udflytningen af statslige arbejdspladser og uddannelsestilbud til ”yderområder” – en udvikling, som bifaldes i erhvervet, fordi SLing’erne dermed kan rekrutteres fra de områder, hvor arbejdspladserne er.

Desuden har Skovskolen Djursland en afgørende fordel i forhold til Skovskolen i Nødebo: Mens Skovskolen i Nødebo er omgivet af statsskov udlagt til urørt skov og har måttet kæmpe for at få en skoleskov, ligger Skovskolen Djursland midt i Løvenholm Skoven og tæt på andre ejendomme med naturforvaltning som hovedformål.

På den baggrund henstiller Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, HedeDanmark og formanden for Skovskolens Skovekspertudvalg til, at Skovskolen udviser tålmodighed og sikrer økonomien til at fortsætte SLing-uddannelsen i Jylland.

Desuden henstilles der til, at erhvervet inddrages i de videre drøftelser om at skabe en ”bæredygtig” uddannelse