Hugsten 2021 sætter rekord

Danmarks Statistik har netop udgivet de nye tal for hugsten i 2021, og de viser en markant stigning, der samtidig placerer 2021-hugsten helt i top på listen over de år, hvor der er blev høstet mest træ i de danske skove. Bag rekorden gemmer sig en stigning i både gavntræ og træ til energi.

Hugsten i de danske skove sætter rekord i 2021, hvor der er alt er høstet 4,1 mio. m3 træ – en stigning på 16 procent siden 2020. Foto: Colourbox

Aldrig før i de år, hvor Danmarks Statistik har opgjort hugsten i de danske skove, har den været så stor som i 2021.

Det viser tallene i den nyeste hugstatistik 2021. Bag tallene gemmer sig en markant stigning i hugsten på lige over 16 procent eller 600.000 m3 fra 2020 til 2021.

Hugsten i alt (blå) og samlet for løv (grøn) og nål (orange) i 2021. Kilde: Danmarks Statistik

Inden da var der dog sket et fald i hugsten fra 2019 til 2020 på lige over 6 procent eller 236.000 m3, men det placerer stadig 2021 på førstepladsen over største hugst-år med i alt 4.171.000 m3 – og det eneste år indtil videre, hvor den samlede hugst har passeret 4 millioner m3.

Stigningen udgøres af en stigning på 20 procent eller 239.000 m3 i løvtræshugsten og en stigning på 14 procent eller 341.000 m3 i hugsten af nåletræ.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes den store vækst i den samlede hugst sandsynligvis de historisk høje priser på træ (gavntræ, red.) i 2021, som kan ses i Dansk Skovforenings prisstatistik.

Både gavntræ og energitræ stiger

Rekorden skyldes en stigning i både energitræ og gavntræ.

Hugsten i alt (lys blå), for gavntræ (grøn), energitræ som flis (brun), energitræ som rundtræ (mørk blå) og brænde (orange) 2021. Kilde: Danmarks Statistik

Stigningen er størst for træ til energi, som er steget med 18 procent eller 353.000 m3 siden 2020. Kategorien energitræ har været stigende siden 2003 og er nu på det højeste niveau nogensinde med i alt 2.334.000 m3 mod 1.980.000 m3 i 2020.

Hugsten af gavntræ er steget med 14 procent fra 2020 til 2021, så den nu ligger på 1.568.000 m3. Dermed er den tilbage til det niveau, den ellers har ligget på i de seneste år, inden et fald fra 2019 til 2020 på 16 procent.

Energitræ udgør således nu 56 procent af den samlede hugst, mens gavntræ står for 38 procent. De resterende 6 procent udgøres i 2021 af brænde, der ligger på samme niveau som de foregående par år.