Landbrugsstyrelsen: Afskedigelser vil ikke påvirke sagsbehandlingstider

Landbrugsstyrelsen skal sige farvel til i alt 109 medarbejdere på grund af ændrede opgaver. Og selvom det i første omgang vil kunne mærkes i organisationen, forventer de ikke, at det vil give forsinkelser i sagsbehandling og udbetalinger.

Foto: Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen meldte ud i sidste uge, at de netop havde gennemført en stor fyringsrunde. Her er 51 medarbejdere blevet afskediget, og 58 har indgået frivillige aftrædelsesaftaler.

At styrelsen nu skal sige farvel til i alt 109 medarbejdere skyldes ”ændrede opgaver og faldende bevillinger”. Landbrugsstyrelsens bevilling falder med ca. 65 mio. kr. fra 2023 til 2024 blandt andet som følge af reducerede ekstrabevillinger til implementering af den nye landbrugsreform. Derudover har styrelsen en strukturel merudgift til it.

Det tilsammen gør, at styrelsen har skullet skille sig af med op mod 100 årsværk for at sikre, at styrelsens budget er i balance i 2024. 

Afskedigelserne af medarbejderne fordeler sig over alle Landbrugsstyrelsens lokationer, dog langt flest i København og dernæst Augustenborg. Skovens redaktion har spurgt Landbrugsstyrelsen, hvor mange af de i alt 109 medarbejdere der har beskæftiget sig med sagsbehandling og kontrol under ordningen for tilskud til privat skovrejsning – en ordning, der som bekendt har været ramt af massive forsinkelser de seneste år, efter Landbrugsstyrelsen overtog sagsbehandling og kontrol under ordningen fra Miljøstyrelsen.

Styrelsen skriver til Skoven, at det kan de ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Der skulle dog ikke være udsigt til, at fyringsrunden vil føre til forsinkelser i sagsbehandlingen under tilskudsordningen, fremgår det af en udtalelse fra styrelsens direktør Lars Gregersen i forbindelse med afskedigelserne, som styrelsen henviser til:

”På kort sigt kommer afskedigelsesrunden selvfølgelig til at kunne mærkes i organisationen. Da antallet af arbejdsopgaver i styrelsen reduceres, forventer vi dog, at vi snart kan få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge, og at situationen derfor ikke vil påvirke hverken sagsbehandlingstider eller udbetalingen af landbrugsstøtte,” sagde Lars Gregersen ifølge styrelsen i sidste uge, da afskedigelserne var gennemført.

Status på 2022-ansøgningsrunden

Netop de massive forsinkelser i sagsbehandlingen tidligere år har ført til, at Landbrugsstyrelsen i forbindelse med 2022-ansøgningsrunden ændrede fremgangsmåde i sagsbehandlingen.

Den nye praksis går ud på, at styrelsen kun ser på støttekriterier som fx projektets størrelse og ejerskab, men ikke på skovens udformning, inden de træffer afgørelse om tilsagn. Styrelsen kontrollerer nu først, om alle forpligtelser er opfyldt, i forbindelse med udbetalingen af tilskud. Desuden er det ikke længere muligt at indsende ændringer sammen med udbetalingsanmodninger, de skal godkendes særskilt inden anmodning om udbetaling.

I forbindelse med tilsagn i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023 opfyldte Landbrugsstyrelsen for første gang sine egne deadlines for sagsbehandlingen, og det har derfor været spændende at se, hvilken betydning den ændrede praksis har for processen omkring udbetaling af tilskud, som er i gang netop nu.

Landbrugsstyrelsen oplyser til Skoven, at de indtil videre i alt har modtaget 39 ændringsanmodninger og 47 anmodninger om udbetaling vedrørende 2022-runden.

Der er pr. start oktober truffet afgørelse i 24 ud af de 39 ændringsanmodninger og i 4 ud af de 47 udbetalingsanmodninger. Landbrugsstyrelsen bemærker i den forbindelse til Skoven, at det først blev muligt at indsende anmodning om udbetaling d. 2. juni 2023, hvilket de vurderer er årsagen til den lave andel af afsluttede sager.

”Sagerne har generelt en lav liggetid,” skriver Landbrugsstyrelsen til Skovens redaktion.