Skovkortet lancerer version 2.0

I november har Skovkortet præsenteret en ny version af deres program – Skovkortet 2.0. Den nye udgave styrker samarbejdet mellem skovens aktører, forbedrer prognoser for skovens vækst, forenkler de daglige arbejdsprocesser. Og så har brugerfladen fået et løft.

Foto: Skovkortet

Skovkortet er i oktober klar med en ny og omfattende opdatering af deres skovkortprogram – Skovkortet 2.0. Den nye version kommer med en række innovationer, som skal øge effektiviteten i skovbrugernes daglige arbejde og styrke samarbejdet mellem skovejer, -forvalter og -entreprenører.

Skovkortet 2.0 vil stadig have mange af de samme funktioner, men en stor del af programmet er blevet udviklet i samarbejde med skovens aktører, så programmet bedre matcher skovbrugets behov. Fx kan man registrere nye typer af arealer i den nye version, som også indeholder en ”projekt”-funktion, der samler alle underopgaver under én hat og gør arbejdet mere overskueligt for entreprenøren.

“En afgørende faktor, der har drevet vores arbejde, er vores indsigt og funktionelle forståelse for, hvad skovbranchen har behov for. Det har vi opnået gennem tæt samarbejde med vores brugere, som vi konstant er i dialog med om at forbedre vores løsninger. Det er netop denne dybdegående indsigt, der har drevet os til at udvikle en version, der virkelig realiserer og afspejler disse behov,” siger CEO ved Skovkortet, Jens Isbak om udviklingen af skovkortprogrammets version 2.0.

Han understreger, at den nye version også forenkler processen, så det bliver lettere for skovejerne at overholde de lovgivnings- og certificeringsregler, der i stigende grad stiller krav til dokumentation i skovforvaltningen.

Opdateringer og nye funktioner

Den nye version kommer derfor med en række innovationer og opdateringer (se faktaboks).

Skovkortet 2.0

Opdateret brugerflade

Deling af information og opgaver på tværs af aktører

Ny projektfunktion samler opgaver og giver overblik

Implementering af bonitetsklasser og nye vækstprognoser

Dynamiske væksttabeller og responsiv databehandling

Som noget nyt kan man tilpasse brugerfladen, så den matcher individuelle behov på forskellige natur- og skovejendomme. Alt lige fra arbejdsmetoder og processer til valg af tema og farver kan nu indrettes efter behov. Med det nye kort kan man også registrere flere nye kategorier i sin forvaltning, herunder jagt- og naturarealer.

Skovkortet har med sin nye version også sat fokus på at gøre det lettere at lave feltregistreringer. Det betyder, at man som bruger nu kan registrere både budgetrelevante oplysninger og andre feltobservationer, mens man er i skoven. Feltregistreringen skal gøre det lettere at dokumentere driften i tråd med krav fra lovgivere og certificeringsorganer. Derfor er det nu også muligt at vedhæfte dokumentation i form af billeder og andre filer – også mens man har gummistøvlerne på.

En proces, som Thøger Hansen sætter stor pris på i sit daglige arbejde i virksomheden ”Skov – Natur – Landskab ApS”, der til dagligt bruger Skovkortet som partner:

”Skovkortet forenkler certificeringsprocessen ved at samle hovedparten af data ét sted og gør den daglige registrering nem og hurtig,” opsummerer Thøger Hansen.

Forenkling af skovforvalterens daglige arbejde har været et bærende element for udviklerne af den opdaterede version:

”Med Skovkortet 2.0 har det været vigtigt for os at sikre, at både skovejere og forvaltere kan føle sig trygge i det daglige arbejde – at man er sikker på at overholde de gældende dokumentationskrav, særligt hvis man er certificeret. Det skulle den nye version gerne være med til sikre ved at forenkle og skabe overblik,” forklarer direktør Jens Isbak.

Fra venstre er det Rasmus Pedersen, Jens Isbak og Henrik Neergaard-Petersen, der ejer og driver Skovkortet. Foto: Skovkortet

Vedmasseberegning og projektstyring

En ny tilføjelse vil også tillade brugeren at forudsige skovens fremtidige skovressourcer. Med implementeringen af bonitetsklasser vil Skovkortet 2.0 give forbedrede prognoser for vedmassen, som kan bruges til planlægning og budgettering.

Brugerne kan stadig indtaste specifikke tyndingsprocenter. Men som noget nyt udløser de indtastede data en dynamisk analyse, der estimerer, hvordan bevoksningen vil udvikle sig over tid. Den nye funktion giver på den måde et overblik over potentielle effekter, som konkrete tyndingsindgreb vil få for skovens fremtidige vækst.

Skovkortet 2.0 indfører også ”projekter” som en ny kategori. Den giver brugerne mulighed for at samle alle aktiviteter og opgaver under ét projekt. Formålet er at lette projektstyringen af skovens aktiviteter, så den daglige administrationsbyrde bliver mindre tung.

Med implementeringen af ”projekter” i Skovkortet 2.0 får skovforvalteren mulighed for at oprette projekter og tilknytte relevante aktiviteter til dem. Inden for hvert projekt kan skovforvalteren tildele entreprenører specifikke opgaver. Og som noget nyt vil entreprenøren få et særligt kort, der giver overblik over netop de opgaver og arbejdsplaner, der er blevet tildelt ham/hende. På den måde er entreprenørerne blevet inddraget som en mere aktiv del af Skovkortets nye opdatering.

Det er også af sikkerhedsmæssige årsager, at det netop er forvalteren, der har ret til at bestemme, hvilke data entreprenørerne kan tilgå – og hvor længe han eller hun kan tilgå dem. På den måde har man som forvalter hånd i hanke med datasikkerheden.

Projektfunktionen er altså designet til at lette samarbejdet mellem skovforvalter og entreprenører – herunder også at minimere risikoen for misforståelser og fejlkommunikation. Projektfunktionen giver også bedre mulighed for, at skovejeren kan følge med i processerne og være opdateret på, hvad der sker i skoven.

På den måde skal opdateringen gøre det både lettere, mere overskueligt og mere sikkert for alle involverede parter at dele informationer gennem Skovkortet 2.0.

Udvidet brugergruppe

Samarbejdsaftale

Dansk Skovforening samarbejder med Skovkortet. Det betyder, at man som medlem af Dansk Skovforening kan få 50 procent rabat på første års abonnement af skovkortløsningen. Kontakt gerne Dansk Skovforening eller Skovkortet.dk ved spørgsmål angående samarbejdsaftalen.

Med den nye udgave af Skovkortet er der også tænkt på andre af skovbrugets aktører, som nu også meningsfuldt kan bruge programmet i deres arbejde. Det gælder fx auditører og entreprenører, der med de nye anvendelsesmuligheder kan få glæde af Skovkortet 2.0.

Udvidelsen er blevet mulig efter adgangskontrollen er blevet tilpasset, så brugerne nu præcist kan definere, hvem der skal have adgang til hvilke data – samt hvor længe disse data skal være tilgængelige.

Flere funktioner på tegnebrættet

Med den nye opdatering af Skovkortet 2.0 har udviklerne også forsøgt at geare den nye udgave til fremtidige funktioner.

Fx er det på tegnebrættet at introducere en komplet lagerstyring, der gør det muligt at registrere fældet træ og få indsigt i den aktuelle lagerbeholdning. Den fremtidige lagerstyringsfunktion skal også kunne håndtere data effektivt i forbindelse med råtrælogistikken.

Derudover vil der blive lagt endnu større vægt på integrationer, så data effektivt kan udveksles mellem de mange aktører og systemer, der indgår i det moderne skovbrug.

Der er også en oversættelse på vej af Skovkortet 2.0, så også udenlandske projekter kan
få gavn af den nye opdatering.

Om Skovkortet

Det var Jens Isbak og Rasmus Pedersen, der i 2019 stiftede Skovkortet med drømmen om at
skabe et digitalt skovkortprogram til alle i skovbranchen. Henrik Neergaard-Petersen tiltrådte
som partner i 2021.

I dag servicerer Skovkortet en række virksomheder og organisationer i skovbruget. Foruden skovejere i alle størrelser, drejer det sig om Dansk Skovforening, HedeDanmark, Skovdyrkerne samt mindre skovforvaltere og et antal af landets kommuner.