Skov for Klima

De danske skove har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.

Gennem fotosyntesen binder skoven CO2 i træerne, den renser luften for skadelige partikler og er med til at regulere temperaturen på jorden.

Det mest aktuelle problem er at standse udledningen af CO2 fra brug af fossile
ressourcer og optage og lagre endnu mere CO2.

Her kan skov og træ gøre en forskel.

Men det kræver politisk handling og inddragelse af skoven og skovbrugets mange muligheder i Danmarks klimapolitik.

Vi har på denne side samlet en masse fakta om skov og klima og gode forslag til at inddrage skovene og de produkter de leverer i Danmarks klimapolitik.

Spred budskaber på sociale medier

Se og hent budskaber du nemt kan dele på sociale medier.

Følg os på sociale medier

Fakta om skov og klima

Skovenes mulige bidrag til Klimaplanen

De danske skove har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Træbyggeri er godt for klimaet

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og træ som byggemateriale har store klimafordele.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Mere skov er godt for klimaet

Mere skov har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Aktiv skovdrift eller urørt skov – hvad gavner klimaet mest?

I 2050 forventes en 3-4 dobling af træforbruget i verden. Der er derfor brug for mere træ.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Danmarks træproduktion og forbrug

I år 2050 vil der være over 9 milliarder mennesker i verden og træforbruget vil være 3-4 gange så stort som i dag.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Træ er grøn energi

Energi produceret fra træ er en vigtigt brik i den grønne omstilling.

Link til uddybende artikler

Her kan du finde link til artikler som underbygger og uddyber overstående faktaarks pointer.

Det skriver andre om skov og klima

Film om skov og træ

Se nogle små film og blive klogere på skov og træ.

Er du også træt?

Træ.dk’s tegnefilm om verdens mest miljøvenlige råstof.

Hvorfor i alverden et træhus?

Træ.dk’s tegnefilm om verdens bedste byggemateriale.

How productive forests and forest products can do a lot of good

Hør Dr. Peter Holmgren fortælle hvordan produktive skove og skovprodukter er et stærkt våben mod klimaforandringer.

DANSKE SKOVE KAN

BIDRAGE TIL GODE

KLIMALØSNINGER

#SkovForKlima