Dansk Skovforening forbereder kampagne

Der er brug for at styrke forståelsen for skovbruget i Danmark, viser en nyligt gennemført meningsmåling. Derfor er Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Træ- og Møbelindustrien og De Danske Skovdyrkerforeninger gået sammen i Partnerskab for Dansk Skovbrug for at skabe en kommunikationskampagne – dog bliver arbejdet kun iværksat, hvis det er muligt at indsamle midler nok til, at kampagnen bliver virkningsfuld.

 

En kommunikationskampagne for dansk skovbrug bliver lige nu forberedt af Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Træ- og Møbelindustrien og De Danske Skovdyrkerforeninger i fællesskab. Målet med initiativet er en kampagne, der styrker den folkelige og politiske forståelse for skovbruget i Danmark. De fire organisationer er gået sammen under betegnelsen ”Partnerskab for Dansk Skovbrug”.

Finansieringen af kampagnen skal ske dels gennem organisationernes egne bidrag, dels gennem indsamling og private fonde. Kampagnen igangsættes kun, hvis der indsamles tilstrækkelige midler til at kunne iværksætte en virkningsfuld kampagne.

Skovbruget mangler synlighed

Som optakt til kampagnearbejdet har analysevirksomheden Norstat på vegne af partnerskabet gennemført en meningsmåling om danskernes kendskab til skovbrug og træproduktion. Erfaringerne og meningsmålingen peger samlet set på en væsentlig legitimitetsudfordring for produktionen af træ i Danmark samt en manglende forståelse for skovbrugets rolle i den grønne omstilling.

Danskerne er med på, at skovene har betydning for klimaet: 70 procent af danskerne mener, skovene er vigtige for klimaet, viser meningsmålingen fra Norstat. Men der er også udbredte faktuelle misforståelser. Hver fjerde dansker undervurderer mængden af skov i Danmark, og knap halvdelen af danskerne vurderer, at andelen af skov er faldet i Danmark – stik imod fakta.

Hvor skal træet komme fra?

Træ er populært hos danskerne – hele 90 procent kan lide træ som materiale. Kun hver fjerde dansker lægger dog vægt på, at træet er dansk produceret. Flertallet af de adspurgte mener alligevel, at første prioritet for de danske skove er at give plads til natur og dyreliv, mens skovbruget og træproduktionen er sidste prioritet.

Udfordringen er derfor, at et flertal ikke ser sammenhængen mellem træerne i skoven og den produktion, som er en forudsætning for, at træ kan indgå som en fornybar ressource i byggeri, bolig, møbler mv.

Alle kan støtte

Kampagnen skal arbejde med nogle af de udfordringer, som meningsmålingen har kortlagt. Arbejdet vil ske ud fra realistiske målsætninger, hvad angår ressourcer og output, og der vil være fokus på at få udnyttet ressourcerne i kampagnen mest effektivt.

Alle kan støtte kampagnen med bidrag. 

Du kan læse mere om kampagnen her.  Yderligere oplysninger kan fås hos Dansk Skovforenings direktør, Anders Frandsen på 3048 8450 eller mail af@danskskovforening.dk.