Ny kampagne viser værdien af skovbrug

Skovene spiller en vigtig rolle i løsningen på flere af tidens største udfordringer – fx klima, biodiversitet og ressourceknaphed. Men det er langt fra alle, der har øje for skovbrugets vigtige bidrag til samfundet. Det vil en ny, stor kampagne fra bl.a. Dansk Skovforening lave om på under overskriften ”takket være skoven”.

Sådan ser det ud på kampagnens hjemmeside, takketværeskoven.dk

Inden for det danske skovbrug er det en kendt sag, at skovene leverer løsninger på mange af tidens største samfundsudfordringer. Men det er langt fra alle danskere, der er klar over det. Danskerne er generelt glade for at gå tur i skoven og bruge træ som materiale i bl.a. møbler og gulve – uden dog at være klar over, hvor mange andre ting, det aktive skovbrug leverer til vores samfund.  

Det gælder fx klimaindsatsen, hvor skovene både fungerer som kulstoflager, når de optager CO2 fra atmosfæren, og samtidig leverer materiale til den grønne omstilling, fx træ til byggeri. 

Det gælder miljøet, hvor skovene bremser udvaskningen af kvælstof til åer, søer og fjorde, og de beskytter drikkevandet, når de plantes i vandindvindingsområder over grundvandsreservoirer.  

Skovene tilbyder også vigtige levesteder for sjældne og truede arter og kan hjælpe biodiversiteten. Og så bliver resterne fra produktion af fx tømmer og møbler til træflis, der kan skabe forsyningssikkerhed i energisektoren og hjælpe til at gøre os fri af fossile ressourcer.

For at gøre opmærksom på skovenes store og mangesidede værdi er Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Skovdyrkerne og TMI gået sammen i Partnerskab for Dansk Skovbrug om en stor kampagne. 

”Vi står over for en række globale megaudfordringer. Det gælder klimaet og den grønne omstilling, hvor vi har brug for træ som et fornybart og bæredygtigt materiale. Vi skal også styrke vores ressource- og forsyningssikkerhed, så vi kan frigøre os fra brug af fossile og knappe ressourcer. Som led i de grønne trepartsforhandlinger ønsker regeringen, at der rejses yderligere 250.000 ha skov i Danmark. Det er vigtigt, at det gøres klogt og rigtigt, så vi får maksimal værdi af denne omstilling,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening. 

Kampagnen med titlen “Takket været skoven” gik i luften tirsdag den 23. april. I den første uge har der været store annoncer i Jyllands-Posten, Børsen, Politiken og Berlingske. De bliver fulgt op af et hav af digitale annoncer, som du vil finde på diverse nyhedssider og sociale medier. Der er også udviklet en kampagnevideo, som kører på streamningtjenester. 

“Nu er kampagnen i gang, og den er blevet taget rigtig godt imod. Men det er ikke er spurt – det er en langsigtet indsats at gøre opmærksom på den store værdi, de danske skove har for samfundet,” siger Peter A. Busck, formand for Dansk Skovforening.  

Derfor kommer kampagnen også til at køre på begge sider af sommerferien og på mange forskellige platforme samtidig.  

Du kan læse mere om kampagnen på takketværeskoven.dk. Her kan du også se, hvordan du kan bidrage til kampagnen.