Klart flertal for udsætning af fuglevildt til jagt

Det stod klart efter tirsdagens afstemning i Folketingssalen, hvor Alternativets forslag om at forbyde udsætning af fuglevildt blev behandlet. Den efterfølgende debat viste, at jagtformen fortsat nyder politisk opbakning – og at regeringen ikke ønsker at udfase jagt på udsatte gråænder, men i stedet vil luge ud i brodne kar.

Regeringen vil for nuværende ikke udfase jagt på udsatte gråænder. Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk

Tirsdag den 16. april var jagt på udsat fuglevildt til debat i Folketingssalen.

Anledningen var 1. behandlingen af Alternativets beslutningsforslag om at forbyde udsætning af fuglevildt til jagt. Udover Alternativet var det imidlertid kun SF og Enhedslisten, der støttede forslaget, hvilket tydeligt understregede den fortsatte politiske opbakning fra både regeringen, Radikale Venstre og blå blok til jagt på udsatte fugle.

Miljøminister Magnus Heunicke adresserede i sin indledende tale Vildtforvaltningsrådets indstilling fra sidste år, som på baggrund af en opgørelse fra Århus Universet – der viste stort mørketal i antallet af udsatte ænder – anbefalede at udfase udsætning af gråænder over en femårig periode.

Ingen udfasning på vej

Men i Folketingssalen var meldingen fra miljøministeren, at regeringen for nuværende ikke ønsker at udfase udsætning af gråænder. I stedet vil den øge kontrollen på udsætning af fuglevildt til jagt, og efter en årrække (3-5 år) med skærpet kontrol vil regeringen evaluere effekten. Derefter vil regeringen vurdere, om der er behov for en egentlig udfasning af jagtformen.

I Folketingssalen blev miljøministeren spurgt, hvorfor han ikke ønsker at forbyde udsætning af fuglevildt til jagt:

”I Danmark har vi regler for, at vi kun udsætter så mange fugle, som naturen kan bære. Der har både fra Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund inden for de seneste år været en indsats for at gøre deres medlemmer opmærksomme på reglerne på området. Kommunikationen har dog ikke bragt os i mål, så der må noget mere til,” lød Magnus Heunickes svar fra talerstolen, hvor han tilføjede:

”Lad os gøre det rigtige og det, der er det rigtige for naturen. Vi skal have mørketallet nedbragt væsentligt. Vi skal have mere kontrol med registreringer.”

Dansk Skovforenings direktør, Anders Frandsen, understreger behovet for at lytte kraftigt til ministerens udmelding:

”Miljøministerens melding er en klar besked til alle, der bedriver jagt, om at overholde reglerne for udsætning og indberetning. Det kommer vi i Dansk Skovforening også til at skærpe vores fokus på”.

Dansk Skovforening har løbende arbejdet for at sikre en mere retvisende indberetning af udsatte fugle.

”Afvigelsen er et alvorligt problem. Det kan der ikke være to meninger om. Sammen med den anden lodsejerorganisation Landbrug & Fødevarer argumenterede vi for, at andeudsætning burde fortsætte, men med strammere kontrol og registrering. Men det vandt ikke gehør. Så det er et kompromis i klassisk forstand,” sagde formand for Dansk Skovforening, Peter Arnold Busck, bl.a. i forbindelse med Vildforvaltningsrådets indstilling.

Påvirker naturen positivt

Miljøministeren havde i Folketingssalen også positive ord til overs for jægernes indsats for naturen:

”Der er eksempler fra ornitologer på, at kongeørn og andre vigtige rovfugle trives bedre i områder med udsætninger af fasaner – også fordi der sker en række naturforbedringer i forbindelse med disse udsætninger”

Det samme havde Christian Friis Bach (R), som tog debatten i stedet for Radikale Venstres miljøordfører Katrine Robsøe, da han selv er aktiv jæger:

”Jeg vil pege på, at jægerne gør en kæmpe indsats for biodiversiteten – for anlæggelse af småbiotoper, for at sikre at der bliver lavet naturpleje. Og det er noget af det, der bidrager rigtigt positivt til naturen i Danmark.”

At politikerne over en bred kam anerkender jagtens positive effekt på naturen, vækker glæde hos Dansk Skovforening:

”For mange af vores medlemmer er jagt på udsatte fugle med til at skabe og bevare et væld af småbiotoper, og det glæder os, at den positive effekt anerkendes bredt på Christiansborg. Vi er selvfølgelig glade for, at der ikke er flertal for beslutningsforslaget, og vi vil byde os konstruktivt til i det kommende arbejde med en øget kontrolindsats. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at en korrekt indrapportering er essentiel for at sikre fuglejagtens fremtid”, understreger Anders Frandsen.