Ny folder fra Træ.dk: Træ er genialt

”Brug mere træ. Så gavner du klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet, økonomien… ”.

Sådan står der på forsiden af Træ.dk’s nye folder “Træ er genialt”, der er fyldt med fakta og gode argumenter for at bruge træ.

Folderen er til alle os, der elsker træ, og som gerne vil fortælle omverdenen om træs mange fordele. For træ er nemlig genialt, og der er mange gode grunde til at bruge træ – fx kan man ved træbyggeri nedbringe CO2-udslippet med ca. 50% i forhold til betonbyggeri.

Læs og del folderen

Folderen er sendt til træambassadører

15.000 eksemplarer af folderen er sendt til Træ.dk’s træambassadører.

Træambassadørerne støtter Træ.dk’s arbejde med at formidle veldokumenteret viden om verdens mest miljøvenlige råstof. Læs hvordan din virksomhed kan blive træambassadør.

Træ.dk’s folder fortæller om træs mange fordele.

Om Træ.dk

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt, som blandt andet Dansk Skovforening står bag.

Træ.dk har til formål at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning.

Visionen er at gennemføre et langvarigt informationsarbejde for at opnå langvarige effekter på danskernes viden om og holdning til træ.