Penge til lokale indsatser for natur og biodiversitet

Den Danske Naturfond afsætter 15 millioner kr. til lokalt forankrede projekter der giver værdi for natur og biodiversitet og gerne bygger på lokalt samarbejde. Ansøgningsfrist 1. august.

Den Danske Naturfond er sat i verden for at forbedre Danmarks naturtilstand og vandmiljø.

Fonden støtter løbende projekter som sikrer den eksisterende natur eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Fonden har nu afsat en pulje på op til 15 millioner kr. til støtte af lokalt forankrede projekter.

Projekterne skal handle om konkrete arealer og indsatser, og så vidt muligt have en både målbar og varig effekt på naturen.

Hvem kan søge?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde mellem flere aktører.

Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke søge midler.

Naturfonden lægger vægt på projekter der …

  • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
  • bærer præg af nytænkning
  • giver resultater og erfaringer der kan bruges andre steder
  • bygger på lokalt samarbejde eller partnerskaber
  • giver gode muligheder for naturoplevelser.

Ansøgningsfrist

Forslag til projekter skal indtastes via formular på www.ddnf.dk senest den 1. august 2016.