Frit træartsvalg er kernen i dansk skovbrug

Danmarks Naturfredningsforening og Paulownia-Danmark opfordrer i et debatindlæg til at lade ”paulownia-træet tage sig af CO2-fangsten”. Herligt at DN også ønsker et produktivt skovbrug, men vi har en række andre produktive træarter, vi kan fortsat kan dyrke, mens vi undersøger den kinesiske art nærmere, skriver i et debatindlæg på sn.dk.

Foto: iStock

Debatindlægget er oprindeligt bragt på Sjællandske Nyheder den 18. april.

Den 11. april bragte Sjællandske Nyheder et indlæg fra Paulownia-Danmark og Danmarks Naturfredningsforening, hvor de to organisationer i fællesskab argumenterer for, at vi skal lade ”paulownia-træet tage sig af CO2-fangsten.”

Paulownia er en særdeles hurtigvoksende træart, og derfor har den et stort potentiale for at optage CO2. I Dansk Skovforening er vi store tilhængere af det frie træartsvalg og metodefrihed, da det jo netop er skovejeren, der bedst ved, hvordan skoven skal plantes og forvaltes. Det gælder ikke mindst i det kommende århundrede, hvor klimaet kommer til at ændre sig markant.

Derfor skal der også lyde en stor anerkendelse af Danmarks Naturfredningsforening og Paulownia-Danmark for at gå fordomsfrit til vurderingen af denne oprindelige kinesiske træart, som fortsat er relativt uprøvet under vore himmelstrøg.

Som Danmarks Naturfredningsforening og Paulownia-Danmark ganske rigtigt påpeger, så er det de hurtigvoksende træarter, der optager mest CO2. Men vi skal huske at tænke hele værdikæden i den grønne omstilling igennem, således at træet også kan finde anvendelse i f.eks. byggeri og andre steder, hvor det kan erstatte fossilt baserede materialer som stål, plastik og beton. Det er muligt, at Paulownia også har disse egenskaber. Det vil vi gerne blive klogere på.

Dansk skovbrug har en stærk tradition for at bruge mange forskellige og velafprøvede træarter. Fx har flere nåletræsarter hurtige vækstrater og producerer samtidig træ af høj kvalitet til den grønne omstilling. Det gælder bl.a. træarterne douglasgran, grandis, sitka og lærk.

Det er således en kæmpe styrke for dansk skovbrug og for den grønne omstilling, at Danmarks Naturfredningsforening støtter denne tilgang. Der er allerede undersøgelser i gang, og nogle skovejere prøver også den nye eksot på mindre arealer.

I Dansk Skovforening glæder vi os til at blive klogere på erfaringerne med Paulownia i Danmark. Herefter kan vi vurdere, om det er en træart, vi – ligesom Danmarks Naturfredningsforening – mener har potentiale i hele værdikæden.

Indtil da bør vi i hvert fald fortsætte med at plante de eksisterende arter, primært nåletræ, som vi ved vokser hurtigt og godt i Danmark, og som har stort potentiale for på bæredygtig vis at levere træprodukter til den grønne omstilling.