Regeringens finanslovsforslag skærer ikke i skovordningerne

Varslede nedskæringer af erhvervsstøtteordninger med i alt 450 millioner kr., som også skovbrugsordningerne blev sat i forbindelse med, er ikke afspejlet i forslaget til finanslov. Men de kan komme i spil under forhandlingerne.

Regeringens forslag til finanslov for 2009 indeholder ikke væsentlige ændringer for skovbruget i forhold til finansloven for 2008.

De varslede nedskæringer af erhvervsstøtteordninger med i alt 450 millioner kr., som også skovbrugsordningerne blev sat i forbindelse med, er ikke afspejlet i forslaget. Men de kan fortsat komme i spil under forhandlingerne i de kommende måneder.

Finanslovforslaget viderefører det gældende bevillingsniveau stort set uændret. Forslaget indeholder disse direkte skovbrugsordninger:

2008 2009  2010

Skovbrugsforanstaltninger, herunder tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift, sikring af skovnaturtyper i Natura 2000 områder samt tilplantning af landbrugsarealer                              

103,7 107,8 105,5

Konsulentvirksomhed i skovbruget                                                 

6,6 6,7 6,7

Produktudvikling i skovbruget                                         

5,4 5,4 5,4

Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt

4,1 4,2 4,2
Alle beløb er i millioner kr

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger indeholder blandt andet betaling for Natura 2000-beskyttelse i skov. Da disse erstatninger er lovbundne (og ejerne derfor har et retskrav herpå) og da den samlede bevilling til skovbrugsforanstaltninger ikke er blevet øget efter tilføjelsen af dette nye tilskudselement, må der ved udmøntningen af erstatningerne sikres finansiering ad andre kanaler også.

Det kan være ved udmøntningen af ”miljø-milliarden”, med mindre andre elementer under ordningen “skovbrugsforanstaltninger” skal beskæres.