Skovrådet får ny formand

Carsten With Thygesen bliver fra 1. oktober ny formand for Skovrådet. Skovforeningen ser frem til samarbejdet.

Tidligere administrerende direktør for HedeDanmark, Carsten With Thygesen bliver fra 1. oktober ny formand for Skovrådet.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen begrunder valget med:

Aftalen om Naturpakken betyder, at der i de kommende år skal udlægges skov til biodiversitetsformål i et omfang, som ikke er set tidligere, og jeg er også på vej med et nyt nationalt skovprogram. Med Carsten With Thygesen i spidsen er Skovrådet klædt godt på i forhold til de opgaver, der venter. Carsten With Thygesen har præcis de kvaliteter, der er brug for: engagement, stor forståelse for samspillet mellem erhverv og naturforvaltning i skovene og en solid erfaring fra erhvervslivet og bestyrelsesarbejde

Skovforeningen glæder sig til samarbejdet med Carsten With Thygesen i Skovrådet. Vi håber at der nu kan komme særligt fokus på færdiggørelsen af et nyt nationalt skovprogram. Skovene har brug for en samlet politik på området snarest muligt.

Carsten With Thygesen er født i 1964.

Han tager over efter Gertrud Jørgensen, der tiltrådte som formand for Skovrådet i 2014.

Om Skovrådet

Foruden formanden består Skovrådet af 15 medlemmer fra hhv. Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Verdens Skove, WWF, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.”