Træ tilbage i finansloven – med småt

Regeringen, SF og EL har afsat 1 million kr. til en analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer. Det er et lille, men længe ventet skridt hen imod en dansk politik for mere træ i byggeriet. Leder fra Skoven 4/2015

Skovbrugere med god hukommelse husker at den socialdemokratisk ledede regering i 1994 indførte en produktudviklingsordning for skovbrug og træindustri – kraftigt ansporet af Skovforeningen.

Det var godt 5 millioner kr. (det var mange penge dengang) på finansloven hvert år til udvikling af nye træprodukter og forskning og formidling om træ. Formålet var at fremme brugen af træ på bekostning af andre og mindre miljøvenlige råstoffer.

Ordningen fik bred politisk opbakning i erkendelse af at træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Den gang forstod politikerne at en fossilfri fremtid nødvendigvis må bygge på træ som lagrer kulstof og som giver energi i stedet for affald når træet kasseres.

Vi husker også skuffelsen da et borgerligt flertal aflivede ordningen, i øvrigt sammen med skovbrugets konsulentordning og produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt. Historien går at ordningerne døde en sen nat i 2008 på Christiansborg i en forhandling om ældrechecken.

Nedlæggelsen af Danmarks træpolitik var og er i klar modstrid med alle politiske intentioner om grøn omstilling til et fossilfrit Danmark.

Et lille lys er tændt nu

På Enhedslistens initiativ har Regeringen, SF og EL afsat 1 million kr. til en “analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer og muligheden for herigennem at forbedre bygningers klimabelastning”. Pengene er fundet i en klimapulje på godt 150 millioner kr til en ekstra indsats for at nedbringe Danmarks drivhusgasudledning.

Det er et lille, men længe ventet skridt hen imod en dansk politik for mere træ i byggeriet. Der kan lagres meget mere kulstof (= CO2-reduktion i luften) i træprodukter og i skovene hvis træproduktionen og træforbruget øges.

Ingen ved hvem der kommer til at lave finanslov 2016. Men vi håber at der kommer meget, meget mere træpolitik på, fx 10 millioner kr. som en beskeden begyndelse.

Mere viden om træ

Hvordan bruges årets million og de forhåbentlig kommende mange millioner til en træpolitik så bedst muligt? Der er meget at tage fat på. Her og nu synes det vigtigste at være:

  • Beregninger af CO2-reduktionen ved øget træbyggeri og af hele træsektorens (skovbrug, træindustri, træhandel, byggeri) samfundsøkonomiske betydning og potentiale for vækst, beskæftigelse og eksport.
  • Undersøgelse af mulighederne for at bygge højhuse i træ i Danmark.
  • Information til forbrugere om træ, dets miljø- og klimafordele, og den bedst mulige anvendelse af det.

På længere sigt, når pengene er flere, skal viden om træ genetableres som kernekompetence i hele spektret fra EUD og professionsuddannelser til ingeniører og arkitekter.

Skoven 4/2015 bringer også artikler om verdens højeste træhus, om opgørelse af CO2-lagring i træprodukter og om produktionen i den primære træindustri.