15. Juni Fondens Naturpris: Åben for indstillinger

15. Juni Fonden har indstiftet en naturpris på 150.000 kr. til danske lodsejere der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen. Alle er velkomne til at indstille et projekt - senest 1. august.

15. Juni Fonden har indstiftet en naturpris til danske lodsejere der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

En sådan indsats kan være udmøntet i bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Kun projekter der fører til mere og bedre natur, kan indstilles til 15. Juni Fondens Naturpris.

Fonden vil med Naturprisen også gerne motivere og inspirere lodsejere til samarbejde og videndeling om naturprojekter og gerne på tværs af interesser og ejendomsskel. Fonden håber at det vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Naturprisen gives primært til private lodsejere, herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. I 2016 udgør Naturprisen 150.000 kr.

Alle, både statslige, kommunale og private aktører, er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens Naturpris.

Se mere i Fondens indstillingsskema og uddybende informationer om naturprisen. Deadline for indstillinger er 1. august 2016 kl. 12.

15. Juni Fondens formål er blandt at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.