Dansk Skovforening ansætter ny mediechef

Malene Breusch Hansen er ansat som ny mediechef pr. 1 september 2021. Malene afløser Dansk Skovforenings redaktør Søren Fodgaard, der har valgt at gå på pension efter mange års stor indsats for foreningen.

Malene Breusch Hansen er navnet på Dansk Skovforenings nye mediechef, der fra 1. september 2021 skal løfte den vigtige opgave med at videreudvikle og videreføre foreningens magasin ”Skoven” også i et digitalt format. 

Det bliver samtidigt Malenes opgave at sikre, at det gode indhold fra Skoven også kan formidles på Dansk Skovforenings andre platforme, herunder sociale medier.

Malene Breusch Hansen afløser Dansk Skovforenings redaktør Søren Fodgaard, som pr. 1 oktober 2021 har valgt at gå på pension efter mange års stor indsats for Dansk Skovforening. Malene kommer fra en stilling som redaktør af JA Aktuelt, Momentum+ og ja.dk.

Skoven er tidsskriftet for alle med tilknytning til praktisk skovbrug og naturforvaltning med et oplagstal på knap 2700 eksemplarer.