EU-regler bør afspejle, at biodiver­sitet ikke er det eneste, skovbruget skal tage hensyn til

Dødt ved i skoven skaber levesteder for mange organismer, men skovbrug og træproduktion tilgodeser også andre hensyn – ikke mindst i forhold til klimadagsordenen og den grønne omstilling, skriver Dansk Skovforenings direktør i debatindlæg i Børsen. Afsætning af rest- og tyndingstræ er en forudsætning for en god driftsøkonomi og for at levere gavntræ til fx byggeriet, hvor det kan erstatte stål og beton.

Debatindlægget her er oprindeligt bragt i Børsen den 21. januar

Anne-Sofie Sadolin Henningsen fra Verdens Skove kritiserer 9. januar europaparlamentariker Asger Christensen (V), fordi han påpeger, at EU‘s kommende revision af “Direktivet for Vedvarende Energi” vanskeliggør muligheden for fremtidig skovdrift og levering af produkter til den grønne omstilling.

Årsagen er, at parlamentet har foreslået en række restriktioner, som gør det tæt på umuligt at udtage tyndingstræ og lignende restprodukter til energiformål.

Det er korrekt, at træ, der efterlades i skoven, skaber levesteder for mange organismer. Det er et vigtigt hensyn, og derfor efterlades der i disse år en stigende mængde dødt ved i danske skove.

Det ændrer ikke på, at skovbrug og træproduktion tilgodeser andre hensyn – ikke mindst i forhold til klimadagsordenen og den grønne omstilling. Afsætning af rest- og tyndingstræ er en forudsætning for en god driftsøkonomi og for at levere gavntræ til f.eks. byggeriet, hvor det kan erstatte stål og beton.

Samtidig udgør træbiomasse en stabil, sikker, vedvarende og fornybar energikilde, som kan fortrænge fossile brændsler og bidrage til uafhængighed af russisk gas.

Regeringen har et mål om, at der rejses yderligere 250.000 hektar skov i Danmark. Det vil også have gavnlig effekt i forhold til drikkevand, dyreliv m.v. Skal det lykkes, kræver det, at skovejeren kan se en mulighed for en sund driftsøkonomi.

Asger Christensen har derfor fuldstændig ret, når han påpeger, at denne båndlæggelse af skovbruget risikerer at skade mere end gavne. Og så mister vi alle de positive effekter ved velfungerende skovdrift og skovrejsning.

Træ til energi skal selvfølgelig produceres bæredygtigt – dvs. under hensyntagen til skovenes biodiversitet, genvækstevne og mulighed for at opfylde nutidens og fremtidens økologiske, økonomiske og sociale funktioner. Det hjælpes bl.a. på vej ved at skabe gode rammevilkår for bæredygtighedscertificering.

Opgaven er at finde en hensigtsmæssig balance mellem de mange dagsordener, hvor skoven bidrager: Klima, energi- og forsyningssikkerhed, ressourceknaphed og biodiversitet. Det burde Verdens Skove egentlig også bakke op om.