Den lille natur betaler for den store

Tusinder af lodsejere står klar til at beskytte, pleje og udvikle naturværdier. Men politikerne giver kun penge til den store natur, fx Natura 2000. Læs Skovens november 2005 leder.

Der bliver lavet masser af naturbeskyttelse i disse år. Nogle steder.

Samtidig går masser af naturværdier tabt. Andre steder.

Forklaringen er at skatteydernes penge de næste år skal bruges på at beskytte og pleje de nye Natura 2000-områder. De udgør 8 % af Danmarks landareal eller 360.000 hektar. Plus fire gange så meget ude på havet. Danmark har forpligtet sig i EU til at beskytte disse områder.

Og når pengene til Natura 2000 er afsat, bliver der ikke råd til at bevare naturværdier som fx landbrugsjord der har fået tilskud til miljøvenlig drift (MVJ) som græsning, etablering af vådområder og randzoner, nedsættelse af kvælstoftilførslen og etablering af efterafgrøder.

Det er tusindvis af små projekter som med aktiv naturpleje gennem årene har opbygget masser af naturværdier spredt ud i alle afkroge af landet. Nu vil enge, heder, vandløb og søer begynde at gro til.

Paradokset er at tusinder af lodsejere står klar til at beskytte, pleje og udvikle naturværdier. Samtidig synes befolkningens efterspørgsel på naturværdier umættelig. Men politikernes betalingsvilje er ikke stor nok til at sikre både den store natur, fx Natura 2000, og den lille natur, fx MVJ-arealer.

Der er en håndsrækning på vej fra EU i form af det landdistriktsprogram der skal gælde fra 2007 til 2013. Her kan Danmark få en vis medfinansiering af naturprojekter hos private lodsejere – projekter der også kan øge aktiviteten i skovbruget. Men EU betaler ikke hele regningen.

Derfor må de danske politikere gøre op med sig selv hvor meget natur de vil betale for på befolkningens vegne.

Lodsejerne skal nok levere varen.