Ekskursion og skovkredsmøde i Sjællandske Skovkreds 22. juni 2021

Dansk Skovforening inviterer til skovkredsmøde i Sjællandske Skovkreds med efterfølgende sommerekskursion på Astrup Gods tirsdag den 22. juni fra kl. 10 – 14.

Temaet ekskursion er: Publikumspres i en Corona tid. Hvordan har Astrup Gods oplevet og håndteret publikum.

Skovkredsmøde

Bestyrelsesmedlem i Dansk Skovforening Niels Otte Lundstedt orienterer om, hvor adgangsspørgsmålet står i det politiske landskab.

Hvad ønsker skovejerene sig af adgangsreglerne? Hvad skal Dansk Skovforening arbejde for? Hvad er realistisk? Hvor ser Dansk Skovforening muligheder og udfordringer i forhold til en mulig revidering af de gældende adgangsregler.

Afdelingsleder Tanja B. Olsen fra sekretariatet deltager og besvarer spørgsmål om adgangsregler.

Dagens program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst og kaffe

Kl. 10.15 – 10.45: Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v. Niels Otto Lundstedt

Kl. 10.45- 11.00: Introduktion til Astrup Gods skove v. Kristian Schrøder Hart-Hansen

Kl. 11.15 – 14.00: Afgang til sommerekskursion i skoven, hvor vi ser på hvordan publikumsadfærden folder sig ud.

Praktisk

Husk: medbring frokostmadpakke. Astrup Gods serverer drikkevare til.

Mødested: gårdspladsen Astrupvej 11, 4450 Jyderup

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 16. juni til Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469.