Mulige driftsforstyrrelser i sekretariatet 9. og 10. juni

Dansk Skovforenings sekretariat får 9-10. juni omlagt og opdateret de interne IT-systemer. Der kan derfor forekomme kortere driftsforstyrrelser, som kan bevirke at medarbejderne ikke har adgang til mail eller andre af de interne IT-systemer i den tidsperiode.

Du kan derfor risikere en længere svartid på skriftlige henvendelser frem til systemerne er oppe at køre.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med en medarbejder hurtigt anbefaler vi derfor at der tages telefonisk kontakt. Se kontaktoplysninger på medarbejderne på hjemmesiden.