Ekstraordinær betaling til ny offentlig skov

EU yder betaling til ny offentlig skov. Helt ekstraordinært kan kommuner, staten, vandværker og andre offentlige myndigheder nu få dækket halvdelen af udgifterne til skovrejsning på egne arealer.

EU yder betaling til ny offentlig skov i en kort periode. Helt ekstraordinært kan kommuner, staten, vandværker og andre offentlige myndigheder nu få dækket halvdelen af udgifterne til skovrejsning på egne arealer. Betalingen gælder både køb og plantning af træer samt opsætning af hegn omkring de nye skovområder.

Der er i alt otte millioner kroner til rådighed, og der gives op til 29.000 kr./ha. Naturstyrelsen anslår, at puljen dækker skovrejsning på cirka tre kvadratkilometer ny skov.

Ansøgningsfristen er fra 25. oktober til 7. november 2014.

Betalingsordningen var ellers lukket ved udgangen af 2013, men nu er det lykkedes Naturstyrelsen at få en kortvarig forlængelse, så ny offentlig skov kan plantes billigere end normalt. Det skyldes, at dele af EU’s gamle Landdistriktsprogram stadig er gældende. Når det nye Landdistriktsprogram træder i kraft, vil der ikke længere være mulighed for at søge ordningen.