Endnu intet nyt

Ingen ved hvad den nye regering vil med Danmarks skove. Læs hvad regeringen har meldt ud efter sin første måned.

Ingen ved hvad den nye regering vil med Danmarks skove. Efter en måned er dette hvad regeringen har meldt ud:

Natur- og landbrugskommission

Regeringen vil nedsætte en ”hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomisk og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen”.

Skovforeningens holdning er:

  • Skovbruget bør være repræsenteret i kommissionen, blandt andet fordi spørgsmål om mere skov og natur (ifølge miljøministeren) skal indgå i arbejdet, og fordi spørgsmål om biomasse til energi givetvis bliver centralt i arbejdet.
  • Kommissionen må ikke blive en undskyldning for fortsat at ignorere skovene i dansk politik. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg har ligget klar siden juni 2011 og er lige til at bruge for regeringen, uden yderligere omsvøb i en ny kommission.

Finanslovsoplæg

Regeringen vil over 2 år bruge uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet til blandt andet statslig køb af jord og skovrejsning nær store byer (250 ha for 72 millioner kr), statslig køb af jord til etablering af vådområder (1600 ha for 159 millioner kr) og pleje af græs- og naturarealer, primært i Natura 2000-områder (210 millioner kr).

Det er godt at regeringen vil plante lidt mere skov, etablere nye vådområder og pleje græs- og naturarealer.

Men vi savner initiativer der udnytter de enorme og billige muligheder i de skove som Danmark allerede har: Mere biodiversitet, rent drikkevand, friluftsliv, folkesundhed, liv i landdistrikterne og ikke mindst produktion af verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, nemlig træ.

Satsningen på statslig køb af jord for at plante skov og etablere vådområder er forhåbentlig kun en beskeden begyndelse. Skatteyderne kan fx få 8 gange så meget skov for de samme penge på privat jord hvor de ikke skal købe jorden først. Det må blive et af de næste mange politiske skridt på det forsømte skovområde.

Ordningerne som den tidligere regering afskaffede – grønne driftsplaner, udvikling af naturværdier i private skove, fremme af løvskov, produktudvikling af træ, miljøvenlig dyrkning af juletræer, rådgivning om bæredygtigt skovbrug – er stadig tomme.

Vi minder igen om…

I april 2010 fremsatte de tre nuværende regeringspartier og Enhedslisten et godt beslutningsforslag til en bæredygtig skovpolitik (B 232), og i juni 2011 afrapporterede Skovpolitisk Udvalg med stribevis af gode anbefalinger.

Nu må alle de gode ord snart omsættes til handling.