Den grønne del af finansloven er nu på plads

Der er nu indgået finanslovsaftale for den grønne del af finansloven og der ar aftalt at der skal afsættes 196 millioner mere til miljø og økologi. Men der er stadig intet nyt om hvad ministeren vil med skovene.

Der er nu indgået finanslovsaftale for den grønne del af finansloven og der ar aftalt at der skal afsættes 196 millioner mere til miljø og økologi. Det kan man læse i Miljøministeriet pressemeddelelse fra d. 16. november.

Indsats på tre områder

Der er i aftalen fokus på tre områder:

  • styrket beskyttelse af drikkevandet
  • indsats mod farlig kemi og
  • fremme af økologi

Afsatte midler

Regeringen og Enhedslisten har afsat afsat 130 millioner kroner ekstra til Miljøministeriets indsatser til drikkevand og kemi. På Fødevareministeriets område er der afsat 66 mio. kr. til at fremme økologi, som er fordelt til følgende nye initiativer:

  • Beskyttelse af drikkevandet: 40 millioner kroner i perioden 2012-2013.
  • Styrket indsats for kemikalier: 48 millioner i perioden 2012-2015.
  • Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed: 24 millioner 2012-2015
  • Etablering af mere skov til at sikre bedre beskyttelse af grundvandet i nærheden af byer 18 mio. kr. i perioden 2012-2013.
  • Fremme af økologi: 66 mio. kr. i perioden 2012-2013.

Hvad med skovene?

Det ser således ikke ud til at de eksisterende skove får gavn af de ekstra midler. Hvordan skovene i det hele taget af stillet i den kommende finanslov har ministeren stadig ikke løftet sløret for.