ERFA-dag for kommunerne den 14. november 2019

Dansk Skovforening indbyder i samarbejde med Frederikshavn Kommune til ERFA-dag for kommuner. Der kommer fokus på ejerstrategier, udlicitering af opgaver og klimavenlig skovrejsning og -drift.

Alle landets kommuner har modtaget indbydelse til årets andet ERFA-møde for medarbejdere, der arbejder med skov- og naturforvaltning i den kommunale verden.

Dagens program er sammensat af ønsker fra de kommunale medlemmer i Dansk Skovforening. Deltagelse i ERFA-dagen er gratis for medlemskommuner, mens der er et kursusgebyr for ikke medlemskommuner. Der er tre overordnede emner for dagen:

  • Ejerstrategier som kommune og det politiske landskabs indflydelse på driften.
  • Udlicitering af opgaver – hvad er op og ned og hvad skal man huske?
  • Klimavenlig skovrejsning og drift – for hvordan skaber vi en klimavenlig skov?

Arbejder du med skov i en kommune, og synes du, det kunne være relevant for dig at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Ditte Galsgård: dg@skovforeningen.dk for yderligere oplysninger.