EU-projekt undersøger skovejeres holdning til kontrakter om biodiversitet

Dansk Skovforening opfordrer skovejere til at deltage i en ny undersøgelse af holdningen til forskellige mulige aftaler om at øge biodiversiteten i skov – resultaterne kan nemlig blive vigtige i forbindelse med implementeringen af Naturgenopretningsforordningen herhjemme.

Foto: Colourbox

10.000 skovejere har netop modtaget et spørgeskema i deres E-Boks fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, IFRO, på Københavns Universitet, og i Dansk Skovforening opfordrer vi alle modtagerne til at svare på undersøgelsen.

Den handler nemlig om forskellige muligheder for genopretning af biodiversiteten i europæiske skove, og resultaterne er bl.a. relevante, når EU’s naturgenopretningsforordning skal implementeres herhjemme, og der skal findes finansieringsmodeller til kompensation af private skovejere.

Undersøgelsen er en del af et større EU-projekt kaldet ”SUPERB”, og konkret skal den kortlægge skovejeres interesse for og vilje til at indgå forskellige typer af kontrakter om at øge biodiversiteten i skoven frem for at beskytte eksisterende biodiversitet.

I spørgeskemaet bliver skovejerne præsenteret for en række forskellige hypotetiske kontrakter, der varierer på en række parametre, fx kompensationens størrelse, målsætninger i kontrakten, hvem der skal gennemføre målinger og rapportere, samt hvornår, hvordan og ved hvilke betingelser betalingen udbetales.

Først bliver deltagerne i undersøgelsen spurgt om deres præference inden for de forskellige parametre, derefter bliver de bedt om at tage stilling til forskellige kontraktversioner.

Alle data, der indsamles, er anonyme og vil kun blive brugt til videnskabeligt formål.

Samlet set skal EU-projektet kortlægge systemiske løsninger til at opskalere genopretning af skovøkosystemer, dels gennem 12 konkrete demonstrationsprojekter og dels gennem mere forskningsbaserede undersøgelser. IFRO er ansvarlig for den del, der vedrører økonomien og finansieringen af genopretningstiltagene.