Trepartsforhandlinger igangsat

Onsdag var der sættemøde for trepartsforhandlingerne, som skal afklare rammerne for en kommende CO2-afgift på landbruget. Skov, drikkevand, natur og biodiversitet spiller en central rolle i kommissoriet for treparten og dermed for sigtelinjerne for anvendelse af landbrugets arealer.

Foto: Colourbox

Det er ikke nogen nem opgave, der venter de deltagende parter i de kommende forhandlinger. Udover regeringen deltager Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet (NNF), Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.

Der er beskrevet fire målområder for trepartens arbejde: klimaafgift, natur og biodiversitet, grundvand og skov. Fokus for treparten bliver at forholde sig til dilemmaer, udfordringer og løsninger, samt hvilke virkemidler der kan fremme tiltagene med den højst ønskede effekt, herunder særligt klima og biodiversitetseffekter – med øje for regulering og omstilling af landbrugserhvervet.

Ifølge kommissoriet skal treparten pege på konkrete løsninger, indsatser og/eller målepunkter, der kan indgå i regeringens kommende skovplan, herunder hvordan skov kan sameksistere med anden udnyttelse, så man optimerer nye skove, bl.a. i forhold til klima, natur, biodiversitet og friluftsliv.

Treparten handler om landbruget

Med input til skovplan og natur- og biodiversitetsloven som væsentlige dele af trepartens kommissoriet kunne man mene, at det er vigtigt, at skovenes stemme høres direkte i forhandlingerne. En sådan tilkendegivelse om deltagelse blev også givet fra miljøminister Magnus Heunicke i forbindelse med Dansk Skovforenings konference på Christiansborg den 29. november 2023.

Men bukserne holdt ikke helt frem til målstregen:  

”Når vi nu ikke bliver part i forhandlingerne, så kan det jo kun betyde, at trepartsforhandlingerne alene forholder til sig landbrugsarealet og ikke kommer til at forholde sig til de eksisterende danske skove, hvad angår spørgsmål om biodiversitet, grundvand osv.,” siger direktør Anders Frandsen

”Det er selvfølgelig beundringsværdigt, at kommissoriet for treparten har så store ambitioner på skov uden at have nogen med ved bordet, som repræsenterer skovbruget. Men det ændrer ikke ved, at Dansk Skovforening fortsat vil bidrage konstruktivt til det kommende arbejde frem mod, at regeringen skal præsentere en skovplan og en natur- og biodiversitetslov. Det er ikke ligegyldigt, hvilke skove der plantes og hvordan, hvis Danmark skal indfri sine klimamål, sikre rent drikkevand, reducere kvælstofudledning og levere træ til den grønne omstilling til gavn for kommende generationer,” siger Anders Frandsen.  

De indledende drøftelser i den grønne trepart begynder i januar 2024, og treparten forventes at afslutte i juni 2024.