Finanslovsforslag 2024: Ingen ekstra penge til skovrejsning eller skovplan

Der er ikke afsat yderligere midler til hverken skovrejsning eller skovplan på det finanslovsforslag, som regeringen præsenterede i går. Der er udsigt til, at skovordningerne fortsætter stort set uændret.

Christansborg, Foto: Colourbox

Regeringen præsenterede i går torsdag sit forslag til finanslov 2024, hvor der er løsnet op på det stramme greb, der har været de seneste år.

Det har dog ikke affødt ekstra midler til fx naturindsats i private skove, skovrejsning eller regeringens kommende skovplan med bl.a. ambitioner om 250.000 ha ny skov, og med en forhandlingsreserve på kun på 500 mio. kr., skal der gode argumenter til for at forøge midler til indsatser i skovene.

Der er afsat midler til, at de eksisterende skovordninger kan fortsætte. Der er i forslaget afsat 22,4 mio. kr. til ordningen for privat urørt skov som del af de tidligere indgåede politiske aftaler, og der er afsat 25 mio. kr. til ordningen til sikring biodiversitet i skovene gennem ekstensiv drift og udlæg af træer til død og henfald – begge ordninger, der prioriterer indsatser i Natura 2000-skove.

Puljen til privat skovrejsning under Landbrugsstyrelsen foreslås fastholdt på 90 mio. kr. Som i 2023-runden på trods af, at der i seneste afsluttede runde i 2022 ikke var fuldt afløb på ordningen. Vi håber, at den igangværende ansøgningsrunde for privat skovrejsning forløber mere gnidningsfrit uden store forsinkelser, således at tilliden til ordningen kan komme tilbage, og der kan komme afløb for de midler der afsættes på finansloven

Klimaskovfonden får i 2024 20 mio. kr. til klimaprojekter, som skal kompensere klimapåvirkningen af de enkelte ministeriers flyrejser foretaget i 2022.

Positive elementer i forslaget

Forslaget lægger op til at styrke erhvervsuddannelserne med 300 mio. kr., hvilket er positivt, for der er stort behov for at få styrket erhvervsuddannelserne inden for den grønne sektor, som er i en rivende udvikling, og hvor behovet for arbejdskraft forventes at stige markant i takt med den grønne omstilling.

Netop grøn omstilling er et nøgleord i finanslovsforslaget, og det er lykkes at finde yderligere 100 mio. kr. i 2024 til en ramme for den grønne omstilling. Rammen skal understøtte projekter, der løbende skal føres ud i virkeligheden.

Der er også lagt op til, at ulven langt om længe får en plads i finansloven. Der er således afsat 20,2 millioner kroner til uveforvaltningen fordelt med 4,5 mio. kr. i 2024, 4,9 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027. En del af midlerne skal sikre, at alle i Jylland får mulighed for at søge om tilskud til ulvesikring af hegn, som mindsker risikoen for ulveangreb på husdyr. Det har været et vigtigt element i ulveforvaltningsplanen, som alle interessenter bakker op om.