Skovbunden er fyldt med gode spisesvampe – men vær opmærksom på adgangsreglerne

Svampesæsonen er for alvor begyndt, og mange skovgæster besøger derfor skovene for at plukke de spiselige svampe, som man i de private skove kun må indsamle fra veje og stier. Ikke alle er bekendt med adgangsreglerne, som skovejerne kan påpege – og i sidste ende politianmelde.

Skovgæster skal være opmærksomme på adgangsreglerne, inden de finder urtekniven frem. Foto: Colourbox

De orange kantareller, den hvide champignon og den noget større og brune Karl Johan er bare nogle de gode spisesvampe, der findes i de danske skove. Efteråret er højsæson for svampe, og derfor tager mange danskere kurven under armen, urtekniven i lommen og går på jagt efter skovbundens spiselige gevinster i disse uger.

Men der er lidt forskel på, hvor man må plukke svampene. Og hvor mange man i så fald må tage med hjem. Vær derfor opmærksom på adgangsreglerne, inden du begiver dig ud i den nærmeste skov:  

  • I private skove skal skovgæster holde sig til veje og stier. Man må derfor kun indsamle, hvad man kan nå derfra – medmindre andet er aftalt med skovejeren.

  • Man må ikke indsamle svampe til erhvervsmæssig brug. Kun indsamling i begrænset omfang og til privat brug er tilladt.

  • Reglerne for svampeplukning er beskrevet i naturbeskyttelsesloven samt i den tilhørende bekendtgørelse og vejledning. 

Overtrådte regler 

Hvis du som skovejer oplever skovgæster, der overtræder reglerne om svampeplukning, kan du starte med at forklare adgangsreglerne. 

Ønsker du at melde plukningen til politiet, må du bede de pågældende personer om navn og adresse. Uautoriseret plukning kan fx være færdsel uden for vej og sti eller erhvervsmæssig plukning.