Folketinget debatterer skovenes muligheder

Folketinget debatterer skovenes muligheder på skovkonference 12. oktober: Kom og lyt med - og giv politikerne dine synspunkter.

Kom til skovkonference på Christiansborg

Skovene bidrager væsentligt til løsning af aktuelle samfundsopgaver.

Ministre og miljøordførere vil den 12. oktober 2017 deltage i en konference på Christiansborg for at høre om skovenes muligheder og debattere, hvordan en politik for Danmarks skove bør se ud. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem foreningen Viden om Erhverv og Dansk Skovforening.

På konferencen vil vi med indlæg af ministre og en lang række forskere, skovadministratorer, skovejere samt repræsentanter fra energisektoren og træindustrien m.fl. illustrere skovbrugets mange muligheder: Produktion af miljøvenlige træprodukter til byggeri, møbler og papir, levering af fossilfri og vedvarende energi, beskyttelse af grundvand, friluftsoplevelser og meget mere.

Se programmet for dagen (PDF-fil).

Kom og deltag i konferencen, hvor vi håber at skovejere, skovbrugets medarbejdere, repræsentanter fra træindustrien, energisektoren, myndigheder, forskere, skovbrugsstuderende, og andre interessenter vil komme og lytte og deltage i debatten. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Du har først en plads når din tilmelding er endelig bekræftet.

Deltagelse i konferencen er gratis, og tilmelding skal ske til Ingelise Andersen på (e-mail: ia@skovforeningen.dk) senest den  4. oktober 2017.

Da konferencen holdes på Christiansborg, skal du af sikkerhedsmæssige hensyn angive navn, organisation/arbejdsgiver samt adresse ved tilmelding.