Fortsat gode muligheder for at afbrænde hugstaffald i skovene

Ny bekendtgørelse om afbrænding sår tvivl om skovbrugest særregel til afbrænding af hugstaffald. Skovforeningen har derfor henvendt sig til Beredskabsstyrelsen. Se svaret her.

Dansk Skovforening har gennem mange år forsvaret erhvervets ret til af afbrænde hugstaffald uden at sådanne afbrændinger – som f.eks. landbrugets afbrænding – skal være slukket ved solnedgang. Ligeledes har Skovforeningen forsvaret erhvervets ret til, at der ikke skal være konstant opsyn med sådanne afbrændinger på tidspunkter, hvor risikoen for spredning af ilden ikke længere er til stede.

Beredskabsstyrelsens nye bekendtgørelse, der trådte i kraft den 18. december 2012 siger i § 7 “Afbrænding skal ske under opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand” gav anledning til tvivl om, hvorvidt det sidste punkt stadig var gældende.

Skovforeningen skrev derfor til Beredskabsstyrelsen med henblik på en afklaring. Heri spurgte Skovforeningen:

Skovforeningen går – forhistorien in mente – ud fra, at bekendtgørelsens §7 indebærer, at afbrænding af hugstaffald i skove kan ske uden opsyn, når der ikke længere er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

Herpå svarer Beredskabsstyrelsen:

Beredskabsstyrelsen skal oplyse at Dansk Skovforenings tolkning af § 7 er korrekt, men skal dog henlede opmærksomheden på, at bekendtgørelsen til enhver tid skal overholdes og at ansvaret for afbrændingen ligger hos den enkelte person, der foretager afbrændingen.

Svaret er særdeles tilfredsstillende for Skovforeningen, idet det ansvar, som nævnes heri selvfølgelig altid har været gældende.

Se hele brevet til Beredskabsstyrelsen her  og hele svaret fra Beredskabsstyrelsen her .