Fremtidens skovbrug byder på et væld af nye muligheder

Udsigten til stigende efterspørgsel på træ, mere skovrejsning og mulighed for salg af fx CO2-kvoter i skov tyder på en spændende fremtid for det danske skovbrug. Det satte Dansk Skovforening fokus på ved et fyraftensmøde sammen med dem, der tegner fremtidens skovbranche: de yngre skovejere.

Foto: Colourbox

De senere år er priserne på træ og andre råvarer steget på verdensmarkedet – men vil udviklingen fortsætte, eller vil der ske en afmatning?

En fortsat stigende efterspørgsel på træ, som skønnes at være mere end fordoblet i 2050, og mulighed for handel med CO2-enheder eller andre økosystemtjenester som fx biodiversitet i skoven kan muligvis byde på nye forretningsmuligheder for skovejere, både i den stående skov og ved hugst.

Samtidig kommer der også stadig flere krav til skovdrift, og mulighederne for at kende skovens datagrundlag bliver derfor også af større værdi, hvis skovejerne skal være i stand til at udnytte de muligheder, der opstår.

Derfor satte Dansk Skovforening og Johan Tesdorpf fra Rathlousdal Gods sammen med Nykredit fokus på fremtidens skovbrugsbranche ved et fyraftensmøde torsdag den 5. oktober netop for fremtidens branche – de yngre skovejere.

Her var der blandt andet oplæg om fremtidens (digitale) træhandel, hvordan man holder styr på skovens datagrundlag og en skovpolitisk status fra Dansk Skovforenings direktør, Anders Frandsen.

Og det er vigtigt, at vi får rustet de yngre skovejere til at tage godt imod de muligheder, som både samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling giver for skovbruget, mener han:

”Klimaforandringer, global demografi og en massivt voksende efterspørgsel efter knappe ressourcer sammen med øget fokus på natur- og biodiversitet kommer til at give skovbruget en række udfordringer og muligheder i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi får drøftet de generelle tendenser i verdensbilledet, og hvordan skovejeren forholder sig i en verden i hastig forandring,” siger Anders Frandsen.