Træsektoren bidrager med 40 milliarder

Den samlede danske træsektor bidrager årligt med 39,4 mia. til samfundsøkonomien og beskæftiger 55.200 personer. Det viser en rapport, som udkom tidligere i år.

Skovene og den tilhørende følgeindustri bidrager hvert år med 39,4 mia. kr. Foto: Colourbox

Hvordan bidrager de danske skove og den samlede træsektor til den samlede danske økonomi? 

Det har vi sammen med brancheforeningerne Danske Byggecentre, Træ- og Møbelindustrien og Dansk Træforening bedt Dansk Industri undersøge. 

Det udmøntede sig tidligere på året i en rapport, som er blevet databehandlet af DI’s afdeling for økonomisk politik og analyse. Den kunne afsløre, at den samlede danske træsektor årligt bidrager med 39,4 mia. kr. til den danske samfundsøkonomi. I de senere år har bidraget været på en jævnt opadgående kurve med en samlet stigning på knap 19 procent siden 2013.   

Rapporten viser også, at træsektoren beskæftiger ca. 55.200 mennesker, der arbejder med alt fra dyrkning af skoven til transport, handel med træ, byggeri og forarbejdning af træ – herunder fremstilling af møbler, byggematerialer og papirvare. 

Ikke overraskende er det særligt uden for de større byer, at træsektoren skaber sine arbejdspladser, og siden 2013 har sektoren øget sin samlede beskæftigelse med 16 procent. 

Skovens rolle  

Ser vi isoleret på skovbruget, bidrog erhvervet i 2021 med 2,8 mia. kr. til den danske samfundsøkonomi. Dertil beskæftiger skovbruget omkring 5500 personer. 

Beskæftigelsen har ligget stabilt siden 2010, hvorimod det økonomiske bidrag har varieret en del (se figuren). De store udsving i det økonomiske bidrag skal ses som en effekt af varierende årshugster og priser. Fra 2010-2014 steg den samlede hugst meget, hvorefter den blev mere stabil – dog med årlige udsving.

Vi kan dermed observere en ret tydelig sammenhæng mellem de årlige hugstudbytter og skovbrugets samlede bidrag til nationaløkonomien.  

De seneste 12 år har skovbruget leveret mellem 2 og 3 mia. til den danske økonomi. Dataanalyse: DI

 

Efterspørgslen på træ vil stige 

Skovbrug og træ er og bliver et meget vigtigt element for den grønne omstilling, der i stigende grad vil efterspørge biobaserede produkter, som træsektoren i fællesskab kan levere. 

I tiden frem mod 2030, 2045 og 2050, hvor Danmark skal leve op til sine ambitiøse klimamålsætninger, vil efterspørgslen på træ stige, da det er en af nøglerne til den fossilfri omstilling af samfundet. 

Hvad det vil betyde for træsektorens samlede økonomi og beskæftigelse, kan vi ikke sige noget præcist om endnu. Men selvom der fortsat vil være årlige udsving i træsektorens økonomiske formåen, må det forventes, at vi også de næste 10-20-30 år vil opleve, at skovbruget med sine følgeerhverv i stigende grad vil bidrage til samfundsøkonomien og den grønne omstilling.