Opråb: Udskyd implementeringen af EUDR

Sådan lyder det fra en samlet europæisk skovsektor, der opfordrer EU-Kommissionen til at skabe juridisk klarhed og indføre passende overgangsperiode for at sikre en smidig og effektiv implementering af EUDR. EU's landbrugskommissær deler flere af branchens bekymringer.

Foto: Colourbox

Efter planen skal større skovejere og industrier opfylde EUDR-forordningens krav pr. 1. januar 2025.

Men her kun 8 måneder før forordningen skal være gennemført, er der forsat en lang række usikkerheder og forsinkelser, og derfor er der behov for at udskyde gennemførelsen, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening, Tanja Blindbæk Olsen:

”Vi støtter formålet med forordningen, men er dybt bekymrede for bureaukratiet og de krævede detaljer i gennemførelsen, som vi oplever som stigende, jo mere EU-Kommissionen dykker ned i vejledninger og svar på spørgsmål.”

Samlet opråb

De europæiske skovejers organisation (CEPF) har i en fælles udmelding efterlyst praktiske tolkninger af de mange uafklarede spørgsmål vedrørende implementeringen af EUDR. Og sammen med en række af skovbrugets og træindustriens europæiske organisationer har CEPF nu skrevet til de ansvarlige kommissærer med en opfordring til at udskyde gennemførelsen af forordningen.

Ifølge Tanja Blindbæk Olsen er der særligt tre forhold, der giver anledning til henvendelsen:

  • Informationssystemet, som alle skal anvende til afgivelse af due dilligence-erklæringerne, er endnu ikke færdigudviklet, og den første testperiode viste klart, at der stadig er lang vej til et velfungerende system. Særligt bekymrende er den høje grad af manuel indtastning, som vil gøre det yderst ressourcekrævende og med langt større risiko for fejlindtastninger. Systemet bør være klar senest i september/oktober 2024, hvis virksomheder skal have mulighed for at tilpasse egne systemer i forhold til at levere data.
  • Gennemførelsen af risikovurderingerne af lande ser ikke ud til at blive færdig inden 1. januar 2025, hvilket vil betyde, at alle lande uden risikovurdering vil ende i kategorien ”standardrisiko”. Det vil betyde, at der skal gennemføres den udvidede due-dilligence, som vil pålægge unødvendige administrative byrder for operatører, der sælger eller importerer træ fra lande uden eller med lav risiko for skovrydning.
  • 11 europæiske lande har fortsat ikke udpeget deres kompetente myndighed.

Manglende indsigt i skov- og træindustrien

Derudover mangler der ifølge Dansk Skovforenings erhvervspolitiske chef fortsat afklaring og vejledning på helt centrale dele af forordningen fra EU-Kommissionen. Sikring af sporbarhed, samtidig med at fortroligheden af oplysninger om forsyningskædens forretningsforhold respekteres, samt håndtering af data i overgangsperioden er blot nogle eksempler på uafklarede spørgsmål.

”Hele dialogen i de nedsatte arbejdsgrupper og med EU-Kommissionen bærer præg af en manglende forståelse for, hvordan forsyningskæderne i skov-og træindustrien fungerer og betydningen af mange små virksomheder. Således er 60 procent af de europæiske skove ejet af anslået 15 millioner private skovejere, hvoraf langt de fleste er små familiebedrifter,” siger Tanja Blindbæk Olsen og fortsætter:

”Vi håber, at EU-Kommissionen vil komme til fornuft og udskyde gennemførelsen af forordningen, så systemerne kan være på plads, og alle kan blive ordentligt klædt på til at levere de nødvendige data.”

Indtil videre er meldingen fra EU’s miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, at EU ikke har planer om at udskyde gennemførelsen. Men unionen arbejder for at sikre, at det hele er operationelt fra starten af 2025, lyder det.

Kommissær deler bekymring

EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, ser dog ligesom skovbruget og træindustrien en række udfordringer i forbindelse med implementeringen af EUDR.

I et brev til Ursula von der Leyen peger han derfor også på behovet for udskydelse og henviser til de samme udfordringer med behov for klarhed om risikovurderingen af lande, it-systemets funktionalitet samt behov for retssikkerhed og passende vejledning om de mange åbne spørgsmål knyttet til implementeringen af EUDR.