Hjælp med at kortlægge og synliggøre skovenes miljøgoder

Ejer du eller administrerer du en skov? Så har vi brug for din hjælp til at kortlægge og synliggøre alle de miljøgoder skovene bidrager med til samfundet.

Skovene giver mange forskellige miljøgoder for samfundet, såsom binding af kulstof, rekreative oplevelser og mange andre ting.

Ejer du eller administrerer du en skov og har du 10 minutter?

Så må du meget gerne hjælpe os med at kortlægge og synliggøre alle de miljøgoder skovene bidrager med ved at besvare dette spørgeskema.

Du har også mulighed for at påpege eventuelle udfordringer, der er i forhold til at skabe en indtægt fra de goder samfundet har nytte af.

Undersøgelsen er en fælles indsats fra to EU Horizon 2020-finansierede innovationsprojekter (SINCERE og InnoForESt). Dine svar vil være anonyme og kan ikke spores tilbage til dig.