Kampagne for dansk skovbrug er nu en realitet

Kontrakterne er underskrevet, og nu starter arbejdet med at skabe en kampagne, der skal øge danskernes forståelse for det aktive skovbrug og styrke erhvervets legitimitet. Partnerskabet takker for de indkomne bidrag, der har gjort kampagnen mulig, og håber fortsat på flere bidrag.

“Danskerne mangler altså forståelse for, hvor træet kommer fra – at det er nødvendigt at fælde træer, hvis de skal blive til klimavenlige byggematerialer og møbler,” skriver vi blandt andet i nyheden her. Foto: Colourbox

Der er nu sat pen til papir, og  Partnerskab for Dansk Skovbrug kan nu officielt meddele, at vi sætter gang i en kampagne for dansk skovbrug.

”Kampagnen skal øge bevidstheden om, at vi har brug for skovbrug og træproduktion, hvis vi skal håndtere klimaudfordringen og omstillingen til et biobaseret samfund Radius Cph. Det håber og tror vi på, kampagnen kan bidrage væsentligt til,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Gennem hele 2024 vil danskerne kunne opleve kampagnen i form af film og annoncer i trykte og digitale medier, og kampagnens indhold er i disse dage ved at blive udviklet i samarbejde med kommunikationsbureauet Radius Cph.

De fire samarbejdspartnere har tidligere været rundt hos en række kommunikationsbureauer for at høre deres bud på, hvordan en kampagne for dansk skovbrug kunne se ud. Der var efterfølgende enighed i styregruppen om, at Radius Cph. havde det bedste bud.

Skal fortælle den gode historie

Forud for kampagnearbejdet bestilte Partnerskab for Dansk Skovbrug en befolkningsundersøgelse, der dokumenterer, at danskerne elsker træ som materiale, men at de samtidig foretrækker, at træerne bliver stående i skoven.

Danskerne mangler altså en forståelse for, hvor træet kommer fra – at det er nødvendigt at fælde træer, hvis de skal blive til klimavenlige byggematerialer og møbler.

Den forståelse skal kampagnen være med til at bibringe, ligesom den skal skabe forståelse for skovbrugets værdi og samfundsmæssige bidrag.

Indsamlingen fortsætter

“Der er blevet samlet midler ind til kampagnen gennem hele 2023, ligesom parterne bag kampagnen selv bidrager væsentligt til finansieringen. Der skal lyde en stor tak til alle dem, der har bidraget til at kampagnen nu kan sættes i gang. Uden eksterne bidrag var kampagnen ikke blevet en realitet”, siger Anders Frandsen.

Han understreger, at indsamlingen af midler fortsætter med henblik på at forlænge kampagnens levetid – så den kan sætte et endnu større aftryk i danskernes bevidsthed om skovbrug, træ og træproduktion.

Partnerskabet for Dansk Skovbrug består af Hedeselskabet, Dansk Skovforening, Skovdyrkerne og Træ- og Møbelindustrien.