Kommuner delte beredvilligt erfaringer

Ekskursion med en lang række emner som fx benyttelse, beskyttelse, drift, rekreative tiltag, MTB, og kulturhistorie..

Lige før påske afholdt Dansk Skovforening årets første ERFA-møde for skovejende kommuner med Svendborg Kommune som vært. Emnerne var mange og ligeså indsparkene fra de deltagende medarbejdere.

Flere kommuner var i gang med eller påtænkte at udarbejde en form for strategi for skovene, for at få et fast pejlemærke for driften og have en form for zonering af, hvor hvilke type aktiviteter skal finde sted. Certificering, drift og prioritering m.m. blev også diskuteret.

Miljøstyrelsens jurist på skovområdet, opdaterede os på skovlovens krav og muligheder med fokus på kommunalt ejet skov. Et særligt punkt der blev vendt var kommunalt ejet jord, hvor der er eller indfinder sig skov automatisk er fredskov. Undtagelsen for fredskov i forbindelse med lokalplanlægning var også oppe at vende.

Om eftermiddagen var der ekskursion, hvor værten viste tre interessante steder i kommunen. Her blev vendt en lang række emner som fx benyttelse, beskyttelse, drift, rekreative tiltag, MTB, kulturhistorie og meget andet.

Vi forventer at holde et ERFA-møde for skovejende kommuner igen til efteråret.