Lad samtalen om skov fortsætte efter Folkemødet

Dansk Skovforening har været på Folkemødet, og her var interessen for skovens rolle ift. klima, energi og biodiversitet tydelig. Derfor er det vigtigt, at vi holder fokus på at fortsætte den gode og konstruktive dialog om skovens mange muligheder også nu efter mødet, så vi kan udnytte skovens potentiale til at løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor.

Folkemødet på Bornholm er efterhånden blevet en integreret del af den politiske debat i Danmark. Vanen tro var Dansk Skovforenings bestyrelsesformand, Peter Arnold Busck, og foreningens direktør, Anders Frandsen, til stede i Allinge. Og interessen for skov i relation til debatter om klima, energi, natur, ressourceknaphed og biodiversitet var tydelig.

”Folkemødets største styrke er, at vi alle møder hinanden med paraderne lidt nede og prøver at tale mindst lige så meget om løsninger som uenigheder. Jeg forsøgte at slå på tromme for, at skoven kan bidrage til fire globale megadagsordener: Klima, energisikkerhed, ressourceknaphed og natur- og biodiversitet. Men der er nogle indbyrdes balancer, man er nødt til at have sig for øje, hvis bukserne skal holde,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen, og fortsætter:

”Og så er vi også nødt til at tale økonomi, når vi taler bæredygtighed. Hvis samfundet gerne vil have mere natur og biodiversitet, er vi også nødt til at drøfte, hvordan vi får skabt en økonomi på dette område. Ellers kommer det ikke.”

Dansk Skovforening forsøger at være tydeligt til stede på Folkemøde og deltog i år i en række debatter arrangeret af henholdsvis Klimaskovfonden, Exodraft, Verdo og Dansk Fjernvarme samt Danmarks Naturfredningsforening og Demokrati i Europa – Oplysningsforbundet.

”Ambitionen må være, at vi fortsætter den gode og konstruktive dialog. Som så ofte før oplevede jeg i nogle af debatterne et meget fortegnet billede af produktionsskoven. Så nu har jeg aftalt med bl.a. Rådet for Grøn Omstilling og Verdens Skove, at vi tager på en skovtur, så vi forhåbentlig kan få aflivet nogle af fordommene og fortsætte de gode drøftelser,” siger Anders Frandsen.