Landbrugets bio-ordninger bør skabe mest mulig natur for pengene

Sammen med bl.a. Landbrug & Fødevarer og en række NGO’er opfordrede Dansk Skovforening i en workshop landbrugsministeren til at skabe bedre rammer for biodiversiteten i implementeringen af landbrugets bio-ordninger. Vi pegede også på behovet for, at private aktører kan bidrage til at udvikle mere natur i agerlandet.

Dansk Skovforening deltog sammen med andre organisationer i en workshop, hvor landbrugets bio-ordninger blev diskuteret. Foto: Marie-Louise Bretner

Tilpas landbrugets bio-ordninger, så de fremmer udviklingen af biodiversitet mest muligt – og gør det muligt for private aktører at bidrage.

Det var hovedbudskabet, som Dansk Skovforening leverede til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, i en workshop i ministeriet den 15. september.

Her var Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologiske Forening og Friluftsrådet også mødt frem for at diskutere de bio-ordninger, som under EU’s landdistriktsprogram skal skabe mere biodiversitet på landbrugsarealerne.

Sammen med de fremmødte parter skrev Dansk Skovforening i sommer et brev til ministeriet og forligskredsen, hvor vi i fællesskab opfordrede til at skabe bedre rammer for natur og biodiversitet i implementeringen af EU’s fælles landbrugspolitik.

Trinvise ordninger

EU ændrede i år reglerne for landbrugsstøtten, så knap hver fjerde støttekrone nu gives til klima- eller miljøvenlige tiltag under de såkaldte bio-ordninger. Det sker som led EU’s fælles landbrugspolitik, der frem mod 2027 skal styrke udviklingen af et bæredygtigt landbrug.

Bio-ordningerne har potentiale til at skabe en grøn infrastruktur i landbrugets dyrkningsflade, blandt andet ved at udvikle overgangszonerne mellem land og skov og beskytte eksisterende natur.

“I ministeriets workshop betonede vi derfor, at ordningerne bør tilpasses, så landmanden har et incitament til at placere de uproduktive arealer strategisk rigtigt i forhold til eksisterende natur. Vi foreslog også, at bio-ordningerne bør være trinvise, så der hele tiden er et incitament til at gøre mere,” siger Dansk Skovforenings direktør, Anders Frandsen.

Økonomiske incitamenter

Dansk Skovforening mener, at fremme af biodiversitet kræver økonomiske incitamenter. Det er bio-ordningen et godt eksempel på, hvis den skæres lidt til de rigtige steder.

Men der kan også tænkes en model, hvor private aktører i erhvervslivet og lodsejerne kan finde hinanden i frivillige aftaler, der kan bidrage til at skabe mere biodiversitet. En sag, vi aktuelt arbejder for i skovbruget, hvor Dansk Skovforenings direktør sidder med i Miljøministeriets nedsatte biodiversitetspartnerskab.