Tilmeld dig til medlemsmøder om skovbiomassens fremtid

Den 1. 2. og 4. september 2020 inviteres medlemmer af Dansk Skovforening til debat og efterfølgende ekskursion om skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter. Tilmeld dig senest 21. august.

Efter medlemsmøderne afholdes der ekskursion om skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter.

Hvordan bruger vi vores træressource mest optimalt i fremtiden og hvilken rolle har flis anvendt til energi?

Kom og deltag i debatten om skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter og se eksempler på hvordan andre gør i praksis på vores medlemsmøder den 1., 2. og 4. september.

Til møderne inviteres også lokale folketingsmedlemmer. Vi ønsker at vise hvordan en bæredygtig dansk produktion af flis foregår i praksis og give en mulighed for en debat direkte med erhvervets praktikere.

Møder i alle tre landsdele

Vi afholder tre medlemsmøder med samme tema fordelt geografisk i landet. Du vælger selv hvilket møde det passer dig at deltage i:

1. september 2020 – Ekskursionsvært: Hvidkilde Gods skove
Mødested: Hvidkilde Gods, Fåborgvej 260, 5700 Svendborg.

2. september 2020 – Ekskursionsvært: Fromsseier Plantage
Mødested – Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.

4. september – Ekskursionsvært: Stiftelsen Sorø Akademis skove.
Mødested: Stiftelsen Sorø Akademi, Maersk Mc. Kinney Møllers Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Alle møder afholdes: 10.00 – 14.00 og Dansk Skovforening er vært for en let frokost.

Mere praktisk information udsendes til de tilmeldte en uge før møderne.

Program for medlemsmøderne

Velkomst v/ formand Peter A. Busck.

Den aktuelle politiske situation v/ Direktør Jan Søndergaard.

Skovens produktion af biomasse til energi og andre produkter:

  • Bæredygtighedskrav til træbiomasse
  • Er der træ nok i fremtiden? Skovens potentiale for produktion af biomasse.
  • Hvordan anvender vi træet mere intelligent? Fremtidens brug af dansk skovbiomasse kræver forskning og investeringer.
  • Opsamling og debat 15-20 min.

Frokost.

Ekskursion i skoven:
Ekskursionen vil tage udgangspunkt i følgende 4 overordnede temaer:

  • Skovdrift i praksis – de forskellige produkter fra skovdriftens faser
  • Økonomien i flis-projekter – Hvornår giver det god mening at producere flis frem for at lade resterne ligge?
  • Hvordan sikres hensyn til biodiversiteten ved flisudtag?
  • Muligheder for at øge produktionen af skovbiomasse. Hvad kan motivere skovejeren?

Tilmelding

Tilmeld dig ved at benytte denne tilmeldningsformular.

Ved problemer med tilmeldingen kontakt Susie Jensen på sj@skovforeningen.dk.