Miljøministeren skal ikke være ked af nederlag i EU

EU’s ministerråd har afvist et dansk forslag om forbud mod handel med produkter af ulovligt fældet træ. Miljøministeren er skuffet, men det har han ikke grund til. Det foreslåede forbud var kun symbolpolitik som i praksisi ikke ville løse nogen problemer.

Mens FN holdt klimamøde i København, afviste EU’s ministerråd et dansk, britisk og spansk forslag om at forbyde handel med produkter af ulovligt fældet træ. I stedet besluttede Ministerrådet at arbejde videre med et system hvor virksomheder skal kunne dokumentere at træet ikke er ulovligt fældet.

Det er en god løsning der fremmer det gode formål uden at hindre anvendelsen af miljøvenligt træ generelt.

Miljøminister Troels Lund Poulsen derimod udtrykte ”skuffelse over EU’s manglende ambitioner. Dagen i dag skulle have været brugt til at sende et klart signal om, at nu stopper efterspørgslen efter ulovligt træ.”

Men ministeren har ikke noget at være ked af. Det er rigtigt at ulovlig træfældning er et reelt problem der skal løses. Men et EU-forbud mod handel med ulovligt fældet træ er kun symbolpolitik. I praksis vil det af mange grunde ikke løse nogen problemer:

  • Kun en forsvindende andel af det ulovligt fældede træ importeres til EU.

  • Der er mange andre grunde end træproduktion til at skovene, især i troperne, ryddes. De overordnede er fattigdom og sult. Al erfaring viser at skovene kun kan beskyttes og udnyttes bæredygtigt ved positiv medvirken fra lokalbefolkningen og ved at helt basale problemer som fødevaresikkerhed bliver løst.

  • Det foreslåede EU-forbud mod handel med ulovligt fældet træ ville lægge en uforholdsmæssigt stor byrde på Europas skovejere, træhandlere og andre operatører. De skulle nemlig alle have bevisbyrden for deres uskyld når de producerer og sælger træ og træprodukter.

  • Værst af alt risikerer vi at det bliver alt for besværligt at handle med træ og at mange derfor fravælger dette verdens mest miljøvenlige råstof til fordel for fx metal, plast og beton.

Vi opfordrer ministeren til at droppe ambitionerne om en forbudspolitik som alligevel vil være virkningsløs.

I stedet bør han, sammen med resten af EU, satse på et dokumentationssystem for træ, hjælpe de tropiske lande og deres lokalbefolkninger økonomisk til at bevare regnskovene – og generelt fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof.