FN’s klimaerklæring bedre end Grøn Vækst

Det meste af verden mener tilsyneladende at det blev en tynd erklæring der kom ud af FN’s klimamøde i København. Men på et vigtigt punkt var erklæringen væsentligt stærkere end fx den danske regerings strategi for Grøn Vækst: Skovene.

Det meste af verden mener tilsyneladende at det blev en tynd erklæring der kom ud af FN’s klimamøde i København. Men på et vigtigt punkt var erklæringen væsentligt stærkere end fx den danske regerings strategi for Grøn Vækst: Skovene.

Hvor den danske regering ignorerer skovenes enorme og endda billige muligheder for at nedbringe CO2-niveauet (og med øget biodiversitet, rent grundvand, folkesundhed, friluftsliv og forsyningssikkerhed oven i købet), skriver FN-erklæringen denne løfterige paragraf 6:

Vi anerkender den afgørende betydning af at reducere udledning fra skovrydning og skovnedbrydning og behovet for at forstærke fjernelsen af drivhusgasser med skove og er enige om behovet for skabe positive incitamenter til sådanne initiativer gennem en omgående etablering af en mekanisme, herunder REDD-plus, til at muliggøre mobilisering af finansielle ressourcer fra udviklede lande.

I FN-erklæringens paragraf 8 om finansiering hedder det videre:

”(…) Det fælles løfte fra de udviklede lande er at skaffe nye og ekstra ressourcer, herunder skovbrug og investeringergennem internationale institutioner, ind til 30 milliarder US dollars for perioden 2010-2012 (…)

Ord er taknemmelige, og indtil videre kan vi kun håbe at FN’s gode hensigter om at bruge skove til at skabe en bedre verden, bliver realiseret.

Og vi håber at også den danske regering tager ved lære af FN-erklæringen: Danmark har hårdt brug for en skovpolitik til gavn for klimaet, biodiversiteten, det rene vand, folkesundheden, friluftslivet og forsyningssikkerheden i energipolitikken.