Ministre på besøg i skoven

På en uge har Dansk Skovforening været i skoven med hele to ministre. Først besøgte Louise Schack Elholm, minister for bl.a. landdistrikter, Gisselfeld Kloster, og derefter var miljøminister Magnus Heunicke i skoven ved Ledreborg Gods til en snak om skovenes vigtige rolle i flere af de store aktuelle dagsordener.

I løbet af de seneste uger har Dansk Skovforening været på tur i skoven med to ministre.

Mandag den 17. april havde Gisselfeld Kloster arrangeret et besøg af ministeren for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm. Formålet var blandt andet at vise, hvordan Gisselfeld gennem deres aktiviteter omkring Camp Adventure har skabt stor udvikling for området, men også for at sætte fokus på den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening har rejst på ejendommen, og som har været omtalt i en række medier.

Der er tale om et område, hvor Gisselfeld Kloster gennem aktiv forvaltet har skabt naturfremme og øget biodiversitet, og derfor er det stærkt uhensigtsmæssigt – og skadeligt for andre skovejeres lyst til at gøre det samme – at ejendommen efterfølgende pålægges en fredningssag.

Skov spiller ind i vigtige dagsordener

Skoven bidrager med løsninger til flere af de globale megaudfordringer: klima, energisikkerhed, ressourceknaphed og natur- og biodiversitet. Men det kræver samtidig afvejning og balancering af arealets anvendelse samt dialog, inddragelse og motivation af de lodsejere, der ejer jorden.

Disse emner havde vi bl.a. mulighed for at drøfte med miljøminister Magnus Heunicke, da han ligeledes var med på besøg i skoven ved Ledreborg Gods mandag den 24. april.

Her fik han vist eksempler på, hvordan aktivt skovbrug og biodiversitet kan gå hånd i hånd, ligesom vi bl.a. fik drøftet regeringens ambitiøse målsætninger om etablering af yderligere 250.000 ha skov.

Det har været fantastisk at have de to ministre med ansvar for arealplanlægning, landdistriktsudvikling og skovene, Louise Schack Elholm og Magnus Heunicke, med i skoven og drøfte de mange muligheder og barrierer, der er for at nå regeringens mange målsætninger.