Næsten 3 timers debat om skovene i Folketinget

Folketinget har førstebehandlet to beslutningsforslag om skov og biodiversitet. Debatten viste hvor mange behov skovene skal opfylde: Biodiversitet, træ til miljøvenlige produkter, fossilfri energi, friluftsliv, arbejdspladser, værditilvækst og sundhed.

Folketinget havde to beslutningsforslag om skov og biodiversitet til førstebehandling den 13. maj 2015. Det varede i alt næsten 3 timer, og hele debatten om de to forslag med indlæg fra minister og ordførere ligger nu på Folketingets hjemmeside:

Miljøminister Kirsten Brosbøl fremhævede skovenes store og flersidige betydning for det danske samfund.

Og hele debatten viste tydeligt hvor mange behov de danske skove skal opfylde: Biodiversitet, træ til miljøvenlige produkter, fossilfri energi, friluftsliv, arbejdspladser, værditilvækst og sundhed.

Allermest tydeligt viste debatten behovet for at Folketinget beslutter et nationalt skovprogram som sætter rammerne for udviklingen af både de private og offentlige skove mange år frem tiden. Regeringen har et skovprogram liggende i skuffen, og vi glæder os meget til at se det.

Miljøministeren har lovet at præsentere det på Skovforeningens generalforsamling den 28. maj.

Under Folketingets debat præsenterede Miljøministeren den aftale som Regeringen har indgået med SF og Enhedslisten om at afsætte 8 millioner kr. ekstra på Finansloven til en rigere skovnatur. 2 millioner skal bruges til en faglig analyse af hvordan biodiversiteten bedst sikres i skovene, og  6 millioner skal bruges til at betale private skovejere for skabe skove med mere biodiversitet. Aftalen supplerer de beløb der allerede er afsat til samme formål i Naturplan Danmark.

Efter førstebehandlingen blev både blå bloks og Enhedslistens forslag henvist til yderligere forhandlinger i Miljøudvalget.