Nu er de nye skovskilte sendt af sted

I 2023 blev der endelig bevilliget en pulje til nye skovskilte til private skove. Og nu er alle de nye skilte sendt af sted til de skovejere, der nåede at bestille, inden der var udsolgt. Dansk Skovforening arbejder på en løsning, så ordningen kan åbne igen.

Foto: Astrid Søborg

”Velkommen i denne private skov.” Sådan vil besøgende fremover blive mødt af nye skilte ved indgangen til private skove.

Den sidste portion af nye skovskilte er nemlig netop blevet sendt ud til skovejerne, hvor de skal afløse de gamle mørkegrønne skilte. De nye skilte har været så populære, at der nu ikke flere skilte tilbage, der kan bestilles i denne omgang.

Skiftet til nye skilte betyder, at besøgende nu får lettere ved at afkode skiltet og de regler for, hvornår og hvordan man må færdes i private skove, som skiltet indeholder. Mens det gamle skilt var mere teksttungt, formidler det nye i stedet reglerne på en mere visuel måde med brug af piktogrammer, som er lettere at overskue. Der er således ikke tale om en ændring af adgangsreglerne, men om en opdateret formidling af dem – og den har været tiltrængt.

Dansk Skovforening har længe over for myndighederne gjort opmærksom på, at der har været behov for ny og bedre kommunikation af adgangsreglerne i privat skov. Men udmeldingen fra ministeriet var, at der ikke var penge til ny kommunikation til afløsning af den gamle skilteordning.

I 2022 blev der dog alligevel – efter pres fra Dansk Skovforening – bevilget 500.000 kroner, som er blevet til 2500 nye skovskilte. Det nye skovskilt formidler både, hvad skovgæsten må i skoven, og hvad man ikke må, fx: Man må færdes til fods på alle stier og veje, men ikke benytte motorkøretøjer. 

Teksten opfordrer desuden skovgæster til at vise hensyn til natur, dyreliv og andre skovgæster. 

Det nye skilt er udviklet i samarbejde mellem Dansk Skovforening og Miljøministeriet. Ministeriet betaler for ordningen, og den bliver administreret af Dansk Skovforening.

Skilteordningen begyndte i 1969 som modydelse for etablering af den almindelige adgang til de private skove. Ordningen har stået til at udløbe i 2022, men er nu blevet forlænget med udviklingen af de nye skilte.

Der er på nuværende tidspunkt ikke flere skilte tilbage under bevillingen fra 2022, men Dansk Skovforening arbejder på en løsning, så endnu flere skovejere kan få mulighed for at få de nye skilte op ved indgangen til deres skov.