Stor hæder til erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening

Tanja Blindbæk Olsen har modtaget Heilmanns ærespris, der hvert år gives til en person, der har ydet en særlig indsats for skovbrug i Danmark. I over 20 år har hun i Dansk Skovforening arbejdet for at sikre ”stabile og fornuftige rammevilkår for skovbrugserhvervet”.

Lørdag den 23. september blev O. H. F. og A. J.-E Heilmanns fonds ærespris uddelt ved årsmødet i Danske Forstkandidaters Forening. Prisen uddeles hvert år til en person, som ”har ydet en særlig indsats for skovbrug i Danmark”, og i år gik den til erhvervspolitisk chef i Dansk Skovforening, Tanja Blindbæk Olsen. 

Prisen er ifølge fonden givet: ”Som påskønnelse for at have ydet en særlig indsats for skovbruget i Danmark. For utrætteligt at arbejde for at sikre stabile og fornuftige rammevilkår for skovbrugserhvervet. Særligt er vægtet, at Tanja færdes lige hjemmevant på Christiansborg som i skoven og er respekteret af alle parter rundt om forhandlingsbordet. Respekten beror på stor faglig indsigt i skovdrift og juraen, der omkranser erhvervet, såvel som evnen til at lytte til alles argumenter.”

”Jeg er beæret over, at jeg i 2023 modtager æresprisen for min indsats for skovbruget gennem mit virke i Dansk Skovforening. Jeg må indrømme, at jeg er meget rørt over motivationen, fordi dem rammer spot on på alle de parametre, jeg forsøger at efterleve, hver dag jeg går på arbejde,” siger Tanja Blindbæk Olsen om at modtage prisen.

Mere end 20 år for dansk skovbrug

I Dansk Skovforening arbejder Tanja Blindbæk Olsen med politisk interessevaretagelse for danske skovejere både nationalt og på EU-niveau. Derudover yder hun juridisk rådgivning til Dansk Skovforenings medlemmer i konkrete sager – lige fra skov- og naturlovgivning til erstatningsberegninger i fx ekspropriationssager.

Hun har arbejdet i Dansk Skovforening i over 20 år og vidste allerede tilbage i sin folkeskoletid, at hun ville arbejde med skovbrug.

Tanja Blindbæk Olsen blev uddannet forstkandidat i 2001 fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, der efter fusionen med Københavns Universitet i dag er en del af Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. Hun kom dog allerede i kontakt med Dansk Skovforening under sit studie, da hun i regi af foreningen skrev speciale om aftalemiljøet i skovbruget ift. øget adgang i private skove.

Heldigvis faldt det sådan ud, at der blev to ledige stillinger i Dansk Skovforenings erhvervspolitiske afdelingen, kort inden hun afsluttede sin uddannelse, så dagen efter hun havde forsvaret sit speciale, blev hun tilbudt ansættelse i foreningen – og der har hun arbejdet lige siden.

Fra 2001 til 2010 var hun politisk konsulent, hvor hun bl.a. stod for udviklingen af det danske PEFC-certificeringssystem, og siden 2004 har hun stået i spidsen for Dansk Skovforenings Natura 2000-rådgivning, som foreningen varetager for Miljøstyrelsen, der betaler rådgivningen.

I 2010 blev hun konstitueret afdelingsleder for erhvervspolitisk afdeling, og siden 2011 har hun været foreningens erhvervspolitiske chef.

”Der er ingen tvivl om, at jeg fra begyndelsen er landet på den rette hylde og har fået mulighed for at arbejde med det, jeg brænder for,” siger Tanja Blindbæk Olsen.

Udover det daglige arbejde i Dansk Skovforening repræsenterer hun Dansk Skovforening i Skovrådet, som er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren for at rådgive i skovbrugsfaglige spørgsmål. Desuden er hun repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land og i museumsrådet for Det Grønne Museum – Jagten, Skoven, Landbruget og Maden.