Vildtforvaltningsrådet arbejder på ny model for hjortevildtforvaltningen

Miljøministeren har bedt Vildtforvaltningsrådet udarbejde en ny bæredygtig model for hjortevildtforvaltningen i Danmark, efter arealkravet er taget af bordet. Dansk Skovforening arbejder for en adaptiv model, som både tager højde for regionale forskelle, korrekt afskydning og samtidigt løser skovbrugets udfordringer med vildtskader.

Foto: Colourbox

Miljøminister Magnus Heunicke besluttede tilbage i maj, at Regeringen ikke vil indføre et arealkrav som værktøj til forvaltning af kron- og dåvildt i hjortevildtforvaltningen, som Vildtforvaltningsrådet anbefalede.

Det lovforslag, der ellers var med i lovkataloget inden valget blev udskrevet i 2022, er således taget af bordet nu.

Regeringen ønsker i stedet en ny bæredygtig model, som skal sikre sunde bestande af hjortevildt og løse de forvaltningsmæssige udfordringer, som hjortevildtet skaber – herunder skader på marker og i skove.

Samtidigt skal modellen sikre en rigtig afskydning af hjortene. Miljøministeren har derfor bedt Vildtforvaltningsrådet finde en model baseret på frivillige ordninger og eventuelt andre relevante virkemidler.

Hjortevildtgruppe arbejder for adaptiv model

Vildtforvaltningsrådet har givet opgaven videre til Den Nationale Hjortevildtgruppe. Den har samtidigt fået en ny struktur, så Vildtforvaltningsrådets medlemmer fra de forskellige organisationer fremover også vil sidde i Den Nationale Hjortevildtgruppe med Jan Eriksen som formand begge steder. Dansk Skovforening er repræsenteret ved foreningens formand Peter Arnold Busck:

”Vi forholder os konstruktivt til tilbagemeldingen fra ministeren og arbejder for at finde andre løsninger i hjortevildtforvaltningen,” siger Peter Arnold Busck.

Den Nationale Hjortevildtgruppe har afholdt sit første møde, hvor der blandt andet blev diskuteret en adaptiv model for forvaltningen af hjortevildt. Det vil sige, at planen løbende skal tilpasses, hvis væsentlige forhold ændrer sig.

Dansk Skovforening går aktivt ind i arbejdet for en ny model, som både skal tilgodese regionale forskelle, sikre korrekt afskydning samt løse skovbrugets udfordringer med vildtskader. I den sammenhæng vil vi involvere alle vores dygtige lokale repræsentanter fra de regionale hjortevildtgrupper for at identificere de lokale problemstillinger og diskutere mulige løsninger i hjortevildtforvaltningen.

”Vi har afholdt det første møde for vores lokale repræsentanter i starten af september og vil afholde flere møder for at sikre en løbende inddragelse,” forklarer direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Arbejdet mod en ny adaptiv forvaltningsplan for hjortevildtet forventes at løbe over en længere periode. Det er målet, at Den Nationale Hjortevildtgruppe afleverer planen til Miljøministeren i foråret 2025.