Nyt ansigt klar til at modtage dine tal til vores pris- og regnskabsstatistik

Dansk Skovforening udgiver hver måned en prisstatistik for handel med råtræ, og hvert år udgiver vi regnskabsstatistikken Private Skoves Økonomi. Vi har netop ansat Frederik Falk-Sørensen som ny studentermedhjælp til at bidrage til arbejdet.

 

Det er med glæde, at vi pr. 15. februar 2023 har budt velkommen til Frederik Falk-Sørensen som studentermedhjælper i Dansk Skovforening.

Frederik kommer med en baggrund som skovfogedassistent og har derigennem opnået et godt indblik i branchens udfordringer. Han ser derfor frem til at kunne bringe sin viden i spil i nye rammer og til at understøtte Dansk Skovforenings arbejde med at varetage medlemmernes interesser.

Frederik er stærk inden for datahåndtering og Excel og vil overtage vores tidligere studentermedhjælp, Nanna C. Kronborgs, opgaver med at modtage de løbende indberetninger omkring træpriser og udarbejde de månedlige prisstatistikker samt assistere i udarbejdelsen af næste version af Private Skoves Økonomi.

Frederik er under uddannelse til skov- og landskabsingeniør med specialisering inden for skovdrift, og efter sommerferien er det planen, at han skal læse videre som på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab. Frederik er opflasket med skovbrug og har en stor personlig interesse i at bidrage til Dansk Skovforenings arbejde med at sikre de bedst mulige vilkår for de private skovejere.

Vi ser frem til at arbejde sammen med Frederik og håber, at alle jer, der bidrager til vores statistikker, vil tage godt imod ham.