Ny aftale: 625 millioner til skovrejsning

Som led i udmøntningen af Grøn Fond er der netop blevet afsat 625. mio. kr. til skovrejsning over de næste fire år. Puljen er en del af den kommende skovplan, der skal øge Danmarks skovareal med 250.000 ha.

Foto: Colourbox

Så er vi et skridt nærmere den længe ventede skovplan, der skal resultere i 250.000 ha ny skov i Danmark.

Mandag den 15. april offentliggjorde Finansministeriet en ny politisk aftale om deludmøntning af Grøn Fond, som afsætter i alt 625 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i skovrejsning i forbindelse med skovplanen. Beløbet er fordelt med 25. mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges først senere af aftaleparterne, som udover regeringen tæller Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Det vil ske på baggrund af et oplæg fra regeringen.
 
I aftaleteksten anerkendes skoven som: ”et virkemiddel, der kan bidrage med optag af CO2 og have en række positive miljøeffekter såsom reduceret kvælstof- og fosforudvaskning til vandmiljøet og øget biodiversitet.”
 
”Det er rigtig positivt, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget har prioriteret skovrejsning,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Set i lyset af Svarer-udvalgets indspil til de igangværende trepartsforhandlinger om en CO2-afgift på landbruget, hvor udvalget foreslår en meget høj støttesats på 92.000 kr./ha i en ny national skovrejsningsordning, er det imidlertid vigtigt, at den konkrete udmøntning ikke venter for længe, mener han:

”Det er vigtigt, at vi nu også får en afklaring på, hvordan pengene skal udmøntes, da vi ellers kan risikere, at Svarer-udvalgets anbefalinger kommer til at fungere som en prop i systemet,” siger Anders Frandsen.

Dansk Skovforening har også tidligere advaret om risikoen for, udsigten til en potentielt meget højere tilskudssats i en fremtidig national ordning målt i forhold til satsen i eksisterende ordninger kan fjerne incitamentet hos skovejere til at rejse skov nu og som minimum frem til, at en ny ordning er på plads. 

For at sikre balance med eksisterende skovrejsningsordninger, så alle ordninger bliver søgt, og der bliver plantet mest mulig ny skov, har Dansk Skovforening desuden udarbejdet sit eget indspark til trepartsforhandlingerne. Her skitseres det, hvordan eksisterende ordninger skal støtte mindre skovrejsninger, mens en ny national ordning skal fokusere på at støtte større skovrejsninger.