Overfladebehandling af kævler til eksport

I visse lande er der krav om, at råtræ skal overfladebehandles med kemiske midler inden udskibning fra eksportørens havn. Listen over tilladte midler er opdateret.

I visse lande er der krav om, at råtræ skal overfladebehandles med kemiske midler inden udskibning fra eksportørens havn.

Efter Skovforeningen har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen, er listen med godkendte phytosanitære midler blevet opdateret.

Behandling af råtræ med kemiske midler har til formål at forhindre spredningen af skadevoldende insekter.

I første halvår af 2005 faldt den tyske eksport af bøgekævler til Kina markant. De kinesiske myndigheder fandt store mængder af skadevoldende insekter i en tysk last af råtræ. Resultatet var stramninger af de phytosanitære regler, hvilket i sidste ende indebar betydelige fald i eksporten.

Det er derfor afgørende, at dansk råtræ fortsat er fri for skadevoldende insekter

På nuværende tidspunkt er følgende midler godkendt til overfladebehandling af råtræ:

  1. Fastac 50 indeholdende alpha-cypermethrin
  2. Karate 2,5 WG indeholdende lambda-cyhalothrin

Produktet IT Cypermethrin er også godkendt i øjeblikket men vil blive tilbagekaldt pr. 31. august 2006, fordi indholdet af cis-isomerer er for højt.