Regeringen bruger naturpenge på at købe jord

Den nye regering har fremlagt sit oplæg til finanslov. Uforbrugte penge fra landdistriktsprogrammet skal bruges til statslig køb af jord til skovrejsning og vådområder. Skovforeningen håber at det kun er en beskeden begyndelse. Der er brug for meget mere.

Den nye regering har fremlagt sit oplæg til finanslov 2012. På skov- og naturområdet afsættes over de næste 2 år:
  • 72 millioner kr til statslig køb af jord og skovrejsning (250 ha) nær store byer.
  • 159 millioner kr til statslig køb af jord til etablering af vådområder (1600 ha).
  • 210 millioner kr til pleje af græs- og naturarealer, primært i Natura 2000-områder.

Pengene stammer fra uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet som følge af forsinkede naturplaner.

Forhåbentlig kun en beskeden begyndelse

Det er godt at regeringen vil plante lidt mere skov, etablere nye vådområder og pleje græs- og naturarealer.

Men Dansk Skovforening savner initiativer der udnytter de enorme og billige muligheder i de skove som Danmark allerede har: Mere biodiversitet, rent drikkevand, friluftsliv, folkesundhed, liv i landdistrikterne og ikke mindst produktion af verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, nemlig træ.
Satsningen på statslig køb af jord for at plante skov og etablere vådområder er forhåbentlig kun en beskeden begyndelse. Skatteyderne kan fx få 8 gange så meget skov for de samme penge på privat jord hvor de ikke skal købe jorden først. Det må blive et af de næste mange politiske skridt på det forsømte skovområde.
I april 2010 fremsatte de tre nuværende regeringspartier og Enhedslisten et godt beslutningsforslag til en bæredygtig skovpolitik (B 232), og i juni 2011 afrapporterede Skovpolitisk Udvalg med stribevis af gode anbefalinger. Nu må alle de gode ord snart omsættes til handling.